Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8691 :: พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล, เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย, เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รัชกาลที่ 9 (7 ตค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8691 : พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล, เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย, เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รัชกาลที่ 9 (7 ตค 63)

พิธีน้อมรำลึกฯ

       เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย  และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา  ผู้ทรงงานหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน ๗๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า  บัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรไทย  อีกทั้งทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก

ณ วัดน้อยนักบุญมาร์ติน เดอ ตูร์ส

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 160 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 159 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้