Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8666 :: รพ.เปาโล มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (28 กย 63) ชุดที่ 1 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8666 : รพ.เปาโล มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (28 กย 63) ชุดที่ 1
จำนวนห้องที่ทำการฉีดเรียบร้อยแล้วคือ 
ป.1/1-ป.1/4 , ป.1/6 - ป.1/9
ป2/1 , 2 , 3, 6, 7
ป.3/2 , ป.3/4
 *** หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ 
ทางโรงพยาบาลจะเข้ามาทำการฉีดอีกครั้งในวันที่ 12/10/63 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 107 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 106 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้