Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8665 :: Kunnada Chalermkundecha ประถมศึกษาปีที่ 3/8 1st RunnerUp Category EG อันดับ2 (ระดับอายุ7-8ปี) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8665 : Kunnada Chalermkundecha ประถมศึกษาปีที่ 3/8 1st RunnerUp Category EG อันดับ2 (ระดับอายุ7-8ปี)

Kunnada Chalermkundecha
ประถมศึกษาปีที่ 3/8                                      
1st RunnerUp Category EG
อันดับ2 (ระดับอายุ7-8ปี)                                     
Singha-TSGU Junior Future 2020-2021
รายการสมาพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย                                                           
รางวัลที่ได้รับ :  ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
และเพื่อสะสมคะแนนสูงสุด
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 133 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 132 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้