Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8620 :: ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนครูคาทอลิก ส่งมอบโป โต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และโต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา (2 กย 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8620 : ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนครูคาทอลิก ส่งมอบโป โต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และโต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา (2 กย 63)

วันที่ 2 กันยายน 2563
ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
มิสดมิศรา ชุ้นกตัญญู และ
ม.พิทักษ์ สอนศิริ ตัวแทนครูคาทอลิก
ส่งมอบโต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และ
โต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว
ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
โดยมี
ซิสเตอร์.และ ม.สมโภชน์  ประเสริฐศรีเป็นผู้รับมอบแทน
บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร จิตตาธิการศูนย์  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 190 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 189 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้