Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8585 :: พิธีเสกถ้ำแม่พระ และถวายเกียรติแด่แม่พระ (14 สค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8585 : พิธีเสกถ้ำแม่พระ และถวายเกียรติแด่แม่พระ (14 สค 63)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  กฤษฎา    อุดพันธ์    รัชไพสิฐ    ลับแล    เจษฎา    ขันมณี    วีรภัทร์    สี    ธนัช    มงคลรัชต์    ภัควรรธน์    เตชาเรืองวณิชย์    ญาณวุฒิ    ศรีสกุล    รัฐภูมิ    ด้วงลอย    ธนากร    ประคองศรี    ศิวกร    วิรุณราช            ภควัต    คุณชื่น    ธีรภัทร    บุณยรักษ์    ธัญพิสิษฐ์    คุ้มตลอด    สุธรรม    เอี่ยมแสนอุดม    ชินาธิป    จันทนิตย์    ชนาธิป    เตชพาหพงษ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 218 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 217 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้