Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8579 :: พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 2 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8579 : พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 2

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  ผู้อำนวยการ
ภราดา พิทยา เตื่อยตา  รองผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการหมู่บ้านทิพวัล1
คณะกรรมการ ซอยท่านผู้หญิง
คณะครู นักเรียน
พร้อม คุณแม่ของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดทุกระดับชั้น
เข้าร่วมนำพิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า
วันที่ 11 สิงหาคม 2563

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 110 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ชินาธิป    จันทนิตย์    ภควัต    คุณชื่น    รัชไพสิฐ    ลับแล    ธีรภัทร    บุณยรักษ์    อริย์ธัช    อำนวยพงศา    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 232 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 231 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้