Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8560 :: พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 สค 63) กลุ่มที่ 2 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8560 : พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 สค 63) กลุ่มที่ 2

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  ผู้อำนวยการ
ภราดา พิทยา เตื่อยตา  รองผู้อำนวยการ
คุณวิโรจน์  ศิริธนาศาสตร์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
คณะผู้ร่วมบริหาร
คณะครู มัธยมศึกษาปีที่ 4  และ
คณะนักเรียน มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563
แผนก MLP จำนวน 403 คน
แผนก EP   จำนวน    51 คน
รวมทั้งสิ้น    จำนวน 454 คน
ในพิธี ประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล
ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่ม 2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 140 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ศมนันท์    ประวัติเลิศวัฒนา    รัชไพสิฐ    ลับแล    กฤษฎา    อุดพันธ์    วิกร    เชิดมณี    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 230 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 228 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้