Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8540 :: ACSP The Force Awakens Team รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับการสัมภาษณ์จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ใน “สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ “ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 กค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8540 : ACSP The Force Awakens Team รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับการสัมภาษณ์จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ใน “สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ “ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 กค 63)
 ACSP  The Force Awakens Team
รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   
 
เข้ารับการสัมภาษณ์จาก
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ใน “สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ “
ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
สร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามแผนประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศไทย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 150 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 149 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้