Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8536 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (23 กค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8536 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (23 กค 63)

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program
มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกธุรการและ
คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและสร้างมิตรภาพที่ดี กับ
อ.มยุรี ไพสุนทรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุษยมาส
ได้พบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564
ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 139 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 138 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้