Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8535 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ (23 กค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8535 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ (23 กค 63)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
พร้อมมิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program
มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกธุรการและ
คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและสร้างมิตรภาพที่ดี กับ
อ.รุจิรา  เจริญพิวัฒพงษ์ ผู้รับใบอนุญาต 
ดร.สิทธิชัย  เจริญพิวัฒพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
อ.อภิชาติ  เจริญพิวัฒพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
ได้พบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564
ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 211 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 210 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้