Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8384 :: ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าแผนก EP ประชุมครูต่างชาติ (6 มีค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8384 : ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าแผนก EP ประชุมครูต่างชาติ (6 มีค 63)

ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้นำสารจากภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ คุณครูชาวต่างชาติทุกคนสำหรับการทำงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และหวังว่าคุณครูและครอบครัวจะปลอดภัยดีจากเหตุการณ์ปัจจุบันในช่วงวันหยุดนี้ จากนั้น Mr. Graeme Kay งานการต่างประเทศ ได้ประกาศและเน้นย้ำคำแนะนำ จากกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันการติดต่อจากชุมชนสู่โรงเรียน เนื่องจากการเดินทางอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 323 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 322 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้