Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 7874 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวย ได้บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชม กับนักเรียนที่ไปแข่งขันภายนอก ระดับประถมศึกษา (10 กย 62) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7874 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวย ได้บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชม กับนักเรียนที่ไปแข่งขันภายนอก ระดับประถมศึกษา (10 กย 62)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 260 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 256 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6 เด็กชายสัณหวัชร วรรณสุทธะ ป.6/8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 Word up ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 7 เด็กชายโชติชาญ ชวลิตเบญจ ป.2/3 รางวัลชนะเลิศ Crossword ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 8 เด็กชายญาณกร ชายด้วยกิจ ป.2/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 Crossword ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 9 เด็กหญิงวิภาดา พูลแก้ว ป.6/8 คู่กับ เด็กหญิงณิชา ไชยอัชนรัตน์ ป.6/8 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม Crossword ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 10 เด็กหญิงธัญวรินทร์ คุ้มตลอด ป.3/7 คู่กับเด็กชายทชากร อนันต์ประกฤติ ป.3/8 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม English Quiz ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 11 ด.ช.อธิรัตน์ ภูมิศิริอนันต์ ป.6/7 คู่กับ ด.ช.รวินทร์ โกวิทวณิช ป.6/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คำคม รุ่น ประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคำคม “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14 ด.ช.ธนณัฏฐ์ ธรรมธนสิริ ป.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หมากล้อมรุ่น เฟรนด์ชิฟ ประเภท 1 การแข่งขัน งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17 ด.ช.ธีระพจน์ สุวรรณกูล ป.1/3 รางวัล ชนะเลิศ ประเภทยุวชน ชาย 6 รุ่น C น้ำหนักเกิน 20-23 กก. Kyorugi Japan Taekwondo Samutprakarn และรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย 20-23 กก. รุ่น D ระดับ มือใหม่พิเศษ รายการ Singburi Taekwondo Championship ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ปากน้ำเทควันโด ทัวร์นาเม้น ครั้งที่ 5
()

รูปที่ 18 ด.ช.วชิรพงศ์ อุ้ยนอง ป.5/4 ด.ช.ณัฏฐพัชร์ เปรมานุพันธ์ ป.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานวันวิชาการ SLC Acaddmic Day 2019 ณ รร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
()

รูปที่ 19 ด.ช.ธิติภูมิ ศรีศุภนิมิตร ป.4/7 ด.ญ.พิชาพร ไกรวัฒนวงศ์ ป.4/7 ด.ญ.ธันย์ธิตา ภูมิศิริอนันต์ ป.5/7 ได้รับเกียรติบัตร จากชิ้นงาน ซีรี่ส์โลกกว้างไกล ใกล้ตัวเรา เยาวชนกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี2562 ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงการต่างประเทศในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมแนวคิด การต่างประเทศเพื่อประชาชน
()

รูปที่ 20 ด.ญ.รมณ ชวพงศกร ป.1/8 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด นนทเวช smart kids 2019 ประกวดเดินแบบ+แนะนำตัว+แสดงความสามารถพิเศษ (รับเงินรางวัล10,000บาท +สายสะพาย+โล่รางวัล) ชนะเลิศประกวดความสามารถพิเศษ หนูน้อยสุขภาพดี โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด back to school ณ ห้าง the jas รามอินทรา (รับถ้วยรางวัล+เงินสด) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหาพรีเซนเตอร์ห้าง the explace mall (รับถ้วยรางวัล+พรีเซนเตอร์ห้าง+ประกาศนียบัตร) การแข่งขัน การประกวดเดินแบบ แสดงความสามารถ
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้