Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 7871 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชม กับนักเรียนที่ไปแข่งขันภายนอก ระดับมัธยมศึกษา (9 กย 62) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7871 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชม กับนักเรียนที่ไปแข่งขันภายนอก ระดับมัธยมศึกษา (9 กย 62)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 68 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 291 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 289 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3 นายคมศักดิ์ วิจิตรธรรมรส ม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร การแข่งขันสุนทรพจน์จีน ในงานวิชาการสัมพันธ์ 75 ปี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 4 ด.ช.ศรัณย์กรท ธรารัตน์เสถียร ม.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร การแข่งขันสุนทรพจน์จีน ในงานวิชาการสัมพันธ์ 75 ปี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 5 เด็กชายปภัช สมุทรพุทธา ม.3.7 รางวัลชนะเลิศ Word up ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 6 นางสาวสิรินญา เลิศวิเศษจีรกุล ม.5/8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 Word up ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9 ด.ช.ปภัช สมุทรพุตธา ม.3/7 คู่กับ ด.ช.สิริเดช เลาหเลิศเดชา ม.2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม ในงานแม็กซ์พลอยส์ เอแมท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11 เด็กชายสิริเดช เลาหเลิศเดชา ม.2/7 คู่กับ เด็กชายณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล ม.2/2 รางวัลชนะเลิศ Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 12 เด็กชายปภัช สมุทรพุทธา ม.3.7 รางวัลชนะเลิศ Word up ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 13 นายอานุภาพ แสงจันทร์ ม.5/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 A-Math รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 การแข่งขัน A-Math งาน “Maxploys A-Math Thailand Championship 2019“ ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2562
()

รูปที่ 14 นายอธิวัฒน์ หทัยรัตน์ศิริ ม.6/2 รางวัลผ่านเกณฑ์ และรับเกียรติบัตร ลำดับที่ 62 รอบเจียรไนเพชร สาขาชีววิทยา จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,270 คน การแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จากมูลนิธิร่มฉัตร
()

รูปที่ 15 นายอชิรวัชร์ เกียรติการศิริ ม.5/3 รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้ ลำดับที่ 54 รอบเจียรไนเพชร สาขาฟิสิกส์ จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,239 คน การแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จากมูลนิธิร่มฉัตร
()

รูปที่ 16 นายณัชพล เจิ้ง ม.6/3 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท รอบเพชรยอดมงกุฎ สาขาเคมีได้ลำดับที่ 10 จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,205 คน การแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จากมูลนิธิร่มฉัตร
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19 นายธนดล เอกลักษณ์โสภณ ม.6/6 รางวัล รางวัลชนะเลิศ คำคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคำคม “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562
()

รูปที่ 20 นายพัทธดนัย สุวรรณปาล ม.6/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คำคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล การแข่งขันคำคม “งานวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้