Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 7799 :: ประมวลภาพ พิธีแห่และถวายเกียรติแด่แม่พระอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (14 สค 62) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7799 : ประมวลภาพ พิธีแห่และถวายเกียรติแด่แม่พระอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (14 สค 62)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 170 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี  มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ธีรภัทร    บุณยรักษ์    ศิวกร    วิรุณราช    ภัทรานิษฐ์    ปิยะวัฒนานนท์    อริย์ธัช    อำนวยพงศา    เจษฎา    ขันมณี    ศุภวิชญ์    ลม้ายสกุล    รัฐภูมิ    ด้วงลอย    อภิชา    แย้มขยาย            ชินาธิป    จันทนิตย์    อนันดา    คำสาตร์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 301 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 298 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้