Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 74 : การแข่งขัน Speech Contest ระดับ ป.5 - 6
มิสจิราภรณ์ ได้จัดการแข่งขัน Speech Contest ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 27-29 พ.ค. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวด 1-5 มิ.ย. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประกวดโดยมี Trainer ป.5 คือ Ms. Maxene และ Trainer ป.6 คือ Mr. Steve 10 มิ.ย. ประกวดและตัดสินระดับชั้นป.5 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 15.40 - 16.40 น. 11 มิ.ย. ประกวดและตัดสินระดับชั้นป.6 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 15.40 - 16.40 น. คณะกรรมการประกวดและตัดสิน คือ Mr. Rod , Mr. Thomas 15-17 มิ.ย. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศเพื่อโชว์ในกิจกรรมวันไหว้ครู
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)


  
>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
(0)

รูปที่ 2
(0)

รูปที่ 3
(0)

รูปที่ 4
(0)

รูปที่ 5
(0)

รูปที่ 6
(0)

รูปที่ 7
(0)

รูปที่ 8
(0)

รูปที่ 9
(0)

รูปที่ 10
(0)

รูปที่ 11
(0)

รูปที่ 12
(0)

รูปที่ 13
(0)
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้