Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 547 :: พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษา Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 547 : พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษา
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 133 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 307 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 307 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 2 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 3 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 4 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 5 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 6 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 7 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 8 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 9 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 10 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 11 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 12 บรรยากาศก่อนเข้าพิธีรับรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 13 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 14 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 15 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 16 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 17 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 18 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 19 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()

รูปที่ 20 บรรยากาศในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา
()
  1 2 3 4 5 6 7   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้