Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 536 :: กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 (18-19 มกราคม 2553) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 536 : กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 (18-19 มกราคม 2553)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 695 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ  มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 340 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 340 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 2 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 3 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 4 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 5 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 6 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 7 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 8 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 9 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 10 กิจกรรมวันวิชาการ (18 มกราคม 2553)
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้