Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 2335 :: คณะผู้บริหาร ครู ทัศนศึกษา จ.เชียงราย (25-28 ธันวาคม 2556) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2335 : คณะผู้บริหาร ครู ทัศนศึกษา จ.เชียงราย (25-28 ธันวาคม 2556)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 662 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี  มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 543 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 543 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 2 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 3 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 4 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 5 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 6 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 7 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 8 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 9 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 10 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 11 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 12 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 13 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 14 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 15 คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนฯ
()

รูปที่ 16 คู่สร้าง คู่ขม
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19 ถึงโรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา เช้าวันที่ 26 ธค 56
()

รูปที่ 20 ถึงโรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา เช้าวันที่ 26 ธค 56
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้