Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 1516 :: กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (14 มิถุนายน 2555) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1516 : กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (14 มิถุนายน 2555)

ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ได้จัดเป็นประจำทุกปี  ซึ่งปีนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้   1.ช่วงเช้า เป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4,   2.ช่วงสาย เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6,   และ ช่วงบ่ายเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ หอประชุมรัชตสมโภช  ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 100 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี  มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ              ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 183 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 183 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้