Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10293 :: กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 1 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10293 : กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิด (Active Learning)  ผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 95 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ซาวานีย์    หะยีลาเต๊ะ  มิส  ชัญญนิษฐ์    ปัดชา  มาสเตอร์  ตรัญย์    ตระกูลสว่าง  มาสเตอร์  ฐปนวัฒน์    คามะวัน  มิส  ธฤตชญา    ประเสริฐ  มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    รักษ์สุรวงศา  มิส  รุ้งกาญจน์    สุขเกษม  มิส  ปิยะรัตน์    โพธิบัติ  มาสเตอร์  รณฤทธิ์    กิตติกรสกุล      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 306 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 305 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้