Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10163 :: กิจกรรม ธรรมะในโรงเรียน (8 สค - 9 กย 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10163 : กิจกรรม ธรรมะในโรงเรียน (8 สค - 9 กย 65)

ฝ่ายปกครอง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ได้จัดกิจกรรมธรมะในโรงเรียน
โดยนิมนต์พระภิกษุ จำนวน 2 รูป จากวัดบางด้วนนอก จ.สมุทรปราการ
เข้าสอนธรรมะให้กับนักเรียน ทุกระดับชั้น
ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  ภิรมย์    ยอดคง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ญาณวุฒิ    ศรีสกุล    เจษฎา    ขันมณี    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 188 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 188 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้