Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10135 :: เด็กชายณคุณ พุ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม จาก 107 ผลงาน 60โรงเรียน ทั่วประเทศ (10 สค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10135 : เด็กชายณคุณ พุ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม จาก 107 ผลงาน 60โรงเรียน ทั่วประเทศ (10 สค 65)
โครงการประกวด"การพูดเชิงสร้างสรรค์"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดย สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา     
 
ได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร จากประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา   
 
ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา
 
คุณครูที่ปรึกษา  มาสเตอร์รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 176 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 175 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้