Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10129 :: เด็กชาย ธกร จินาพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 คว้า 3 เหรียญทอง กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate (9 สค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10129 : เด็กชาย ธกร จินาพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 คว้า 3 เหรียญทอง กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate (9 สค 65)
1.  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รายการ 1000 M. 8-12 Y. Men
2. ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รายการ 500 M. 8-12 Y. Men 
3. ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รายการ One Lap 8-12 Y. Men 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 148 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 2 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 3 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 4 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 5 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 6 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 7 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 8 1000 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 9 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 10 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 11 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 12 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 13 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 14 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 15 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 16 500 M. 8-12 Y. Men
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้