Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10109 :: ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ประชุมครูคาทอลิกประจำเดือนสิงหาคม วาระที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานในกิจกรรมคาทอลิก (3 สค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10109 : ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ประชุมครูคาทอลิกประจำเดือนสิงหาคม วาระที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานในกิจกรรมคาทอลิก (3 สค 65)

ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล
ประชุมครูคาทอลิกประจำเดือนสิงหาคม วาระที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เพื่อรายงานการปฏิบัติงานในกิจกรรมคาทอลิก
และปรึกษาหารือการจัดเตรียม
 - พิธีสมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
 - จัดเตรียมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-6
 - จัดเตรียมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
 - อีกทั้งยังได้หารือในส่วนงานต่างๆที่วางแผนการทำงาน 
ณ ศาลา The Shelter of Wisdom, Inspiration Square โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (3 สค 65)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 133 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 132 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้