Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10099 :: พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (27 กค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10099 : พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (27 กค 65)

“พิธีสดุดีและพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต”

          งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีสดุดีและพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 75 ปี
แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ เพื่อวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าในโอกาสวันคล้ายวันสถปนานักบุญหลุยส์ มารี ครบรอบ 75 ปี
เพื่อให้บุคลากรครู นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูต่อนักบุญหลุยส์ มารี ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้จิตตารมณ์
ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผ่านทางพิธีกรรม

          โดยเชิญ บาทหลวงสมหมาย   มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ได้มี ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช   ผู้อำนวยการ  ภราดามานิต  สกนธวัฒน์  รองผู้อำนวยการ   ภราดาพิทยา  เตื่อยตา  รองผู้อำนวยการ 
คณะผู้บริหาร  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  เข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้
ณ หอประชุมรัชตสมโภช  อาคารหลุยส์ มารี ชั้น 4

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ธีรภัทร    บุณยรักษ์            พุฒิเศรษฐ์    อำนวยพงศา    รัชไพสิฐ    ลับแล    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 183 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 182 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้