Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10096 :: การตรวจสอบงบการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 โดยผู้สอบตรวจสอบบัญชีภายนอก จากบริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10096 : การตรวจสอบงบการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 โดยผู้สอบตรวจสอบบัญชีภายนอก จากบริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การตรวจสอบงบการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564
โดยผู้สอบตรวจสอบบัญชีภายนอก จากบริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด
ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานการเงินของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 36 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 147 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 146 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้