ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ มอบชุดนักกีฬาฟุตบอล ให้กับคณครูทีมฟุตบอล (11 กค 63) (Post : 12 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมต้อนรับคณะผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (11 กค 63) (Post : 11 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63) (Post : 10 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองร่างกาย เพื่อนำสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63) (Post : 10 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63) (Post : 10 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมเตรียมความงพร้อม เพื่อการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย (9 กค 63) (Post : 10 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การวัดตัวชุดลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 งานลูกเสือ (8 กค 63) (Post : 9 ก.ค. 2563)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือด้านการต่อต้านการทุจริต (9 กค 63) (Post : 9 ก.ค. 2563)
<<Back Next>>