ประมวลภาพ บรรยากาศ คณะครู สอบ ในโครงการ Cambridge Assessment English-Ket Pet (27 กพ 63) (Post : 27 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (25-26 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ สรุปผลการดำเนินงานในการประชุม 4 ฝ่าย (25 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
ม.วรวัฒน์ เนื้อจีน ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล และ ปลัดเทศบาลบางเมืองใหม่ ดูแลจัดภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน (25 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมครู ในโครงการ Cambridge Assessment English-Ket Pet (24 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู งานวัดผล งานวิชาการ งานกิจกรรม และ Ket Pet (21 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
นายจิรภัทร สุอังคะวาทิน มัธยมศึกษาปีที่ 4_5 รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ระดับประเทศ (9 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมแม่บ้าน และพนักงาน (22 กพ 63) (Post : 25 ก.พ. 2563)
<<Back Next>>