ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จ.สมุทรปราการ (14 ธค 60) ชุด 1 (Post : 17 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ ดนตรี รับรางวัล (15 ธค 60) (Post : 16 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ ดนตรี รับรางวัล (15 ธค 60) (Post : 15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (15 ธค 60) (Post : 15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (15 ธค 60) (Post : 15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-ทดสอบความสามารถทางวิชาการ รับรางวัล (15 ธค 60) (Post : 15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-มัธยมศึกษา รับรางวัล (15 ธค 60) (Post : 15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-ประถมศึกษา รับรางวัล (15 ธค 60) (Post : 15 ธ.ค. 2560)
Next>>