ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit งานสำนักผู้อำนวยการ (22 กย 65) (Post : 23 ก.ย. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพ กับ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค น้องเอแคลร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับรางวัลพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (22 กย 65) (Post : 22 ก.ย. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพกับนักกีฬาบาสเกตบอล ชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ (22 กย 65) (Post : 22 ก.ย. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพกับนักเรียน แผนก EP มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ บริษัท ทรูดิจิตัล ปาร์ค ในรายการ Young Tech Creator(MyTech) Challenge "The Future University" ผลการแข่งขัน รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท (22 กย 65) (Post : 22 ก.ย. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพ กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ (22 กย 65) (Post : 22 ก.ย. 2565)
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค น้องเอแคลร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กย 65) (Post : 21 ก.ย. 2565)
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit หน่วยงาน Education Technology MLP (21 กย 65) (Post : 21 ก.ย. 2565)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อบรมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (21 กย 65) (Post : 21 ก.ย. 2565)
Next>>