ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (24 กย 61) (Post : 24 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประถมศึกษาปีที่ 1/8 และ ประถมศึกษาปีที่ 3 แผนก EP (24 กย 61) (Post : 24 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรมการอบรมโครงการครูนางฟ้า ในหัวข้อ วิชาความเข้าใจลายเส้นของเด็กและวิชาการพัฒนาการเด็ก (24 กย 61) (Post : 24 ก.ย. 2561)
ม.ทองบัน ทำโยธา ร่วมลงนาม MOU กับ Nacel Open Door เมือง Boston Massachusets, USA. (22 กย 61) (Post : 23 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ มหาวิทยามหิดล หลักสูตรนานาชาติ มาแนะแนวการรับสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี MOU ปีการศึกษา 2562 (Post : 21 ก.ย. 2561)
ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ พร้อมคณะครู บริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง จ.ร้อยเอ็ด (21 กย 61) (Post : 21 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศการสอบปลาย ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (21 กย 61) (Post : 21 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ ACSP teachers on a technical visit at CISCE India (Post : 19 ก.ย. 2561)
Next>>