รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (24 กย 64) (Post : 24 ก.ย. 2564)
คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พบ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12-18 ปี (23 กย 64) (Post : 23 ก.ย. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยประเมิน ประเมินครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (23 กย 64) (Post : 23 ก.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ขอขอบคุณ คุณวีรศิลป์ ธาราศิลป์ นามบริษัท วีเอสเทค จำกัด ที่มอบเงินสนับสนุน กองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน โดยมี ม.นวพล แก้วภูมิแห่ รับมอบ (23 กย 64) (Post : 23 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (23 กย 64) (Post : 23 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (23 กย 64) (Post : 23 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (22 กย 64) (Post : 22 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (22 กย 64) (Post : 22 ก.ย. 2564)
Next>>