ประมวลภาพ งานวันครู-ครูดีเด่นเอกชน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2561 (16 มค 62) (Post : 17 ม.ค. 2562)
ประมวลภาพ คณะครูรับเครื่องราชย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มค 62) (Post : 16 ม.ค. 2562)
ประมวลภาพ พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2561 (15 มค 62) (Post : 15 ม.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 (15 มค 62) ภาคบ่าย (Post : 15 ม.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 (15 มค 62) ภาคเช้า (Post : 15 ม.ค. 2562)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.พัฒนานิคม จ.กาญจนบุรี (14 มค 62) (Post : 14 ม.ค. 2562)
ประมวลภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ นักเรียนฐานะยากจน ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (12 มค 62) (Post : 13 ม.ค. 2562)
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัว ครู พนักงาน เนื่องในวันปีใหม่ 2562 (11 มค 62) ชุดที่ 2 (Post : 13 ม.ค. 2562)
Next>>