ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ACSP SUMMER SCHOOL 2020 (28 มค 63) (Post : 28 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน ประถมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (28 มค 63) (Post : 28 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีทำบุญสระน้ำ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (28 มค 63) (Post : 28 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ มาดาม Choki Dukpa ครูใหญ่โรงเรียน Jigme Losel Primary School และคณะครูภูฏาน (28 มค 63) (Post : 28 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู EMS โดยงานส่งเสริมวิชาการ (28 มค 63) (Post : 28 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การทำความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (27 มค 63) (Post : 27 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมหารือ กับ ผู้ร่วมบริหาร มาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสพจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (27 มค 63) (Post : 27 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน มัธยมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (27 มค 63) (Post : 27 ม.ค. 2563)
Next>>