ประมวลภาพ การอบรมพนักงานโภชนาการ และผู้ประกอบการร้านค้า โดยงานสุขาภิบาล (11 ตค 60) (Post : 13 ต.ค. 2560)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ และงานสวัสดิการครู มอบเงินสนับสนุนแก่พนักงานที่ร่วมทัศนศึกษา ประเทศจีน (11 ตค 60) (Post : 13 ต.ค. 2560)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ และงานสวัสดิการครู มอบซองของขวัญ แก่ เนื่องในวันเกิดของพนักงาน ปีการศึกษา 2560 (11 ตค 60) (Post : 12 ต.ค. 2560)
ค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ค่ายEP ประถมศึกษาปีที่ 3-6 (1-3 ตค 60) ชุดที่ 6 (Post : 12 ต.ค. 2560)
ค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ค่ายEP ประถมศึกษาปีที่ 3-6 (1-3 ตค 60) ชุดที่ 5 (Post : 12 ต.ค. 2560)
ค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ค่ายEP ประถมศึกษาปีที่ 3-6 (1-3 ตค 60) ชุดที่ 4 (Post : 12 ต.ค. 2560)
ค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ค่ายEP ประถมศึกษาปีที่ 3-6 (1-3 ตค 60) ชุดที่ 3 (Post : 12 ต.ค. 2560)
ค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ค่ายEP ประถมศึกษาปีที่ 3-6 (1-3 ตค 60) ชุดที่ 2 (Post : 12 ต.ค. 2560)
Next>>