ประมวลภาพ การประชุมของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู ช่วงวิกฤต Covid-19 (2 เมย 63) (Post : 2 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การผลิตสื่อการเรียน ACSP ONLINE EDUCATION (23 มีค - 3 เมย 63) (Post : 2 เม.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่ พนักงาน และแม่บ้านของโรงเรียน (30 มีค 63) (Post : 30 มี.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ดูแลการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน (26 มีค 63) (Post : 30 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าแผนก EP ประชุมครูต่างชาติ (6 มีค 63) (Post : 6 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วม กับ นักเรียนที่เข้าโครงการ สอวน. รอบ2 (6 มีค 63) (Post : 6 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2563 (5 มีค 63) (Post : 5 มี.ค. 2563)
ประมวลภาพ เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL (29 กพ 63) ก่อนพิธีการ (Post : 5 มี.ค. 2563)
Next>>