Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (24 มิย 64) (24 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (23 มิย 64) (23 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา (23 มิย 64) (23 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา (23 มิย 64) (23 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (22 มิย 64) ชุดที่ 2 (22 มิ.ย. 2564)
KARNSIREE PRAKOBNOPPAKAO student from P.47 First Runner Up (Class D Girl Championship) Yardage 4,250, Par 72 Score 3737 74 (+2) Program Thailand Kids Golf Step - up Tournament 2021, Match #3 20 June, 2021 (22 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (22 มิย 64) ชุดที่ 1 (22 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ โดยปูพื้นทางเดิน Walk Way (21-25 มิย 64) (22 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา (22 มิย 64) (22 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา (22 มิย 64) (22 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (21 มิย 64) ชุดที่ 2 (21 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (21 มิย 64) ชุดที่ 1 (21 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา (21 มิย 64) (21 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา (21 มิย 64) (21 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (18 มิย 64) (18 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (17 มิย 64) ชุดที่ 2 (17 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (17 มิย 64) ชุดที่ 1 (17 มิ.ย. 2564)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ Philippine International Math and Science Olympics 2021 (PIMSO) - National Round (16 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (16 มิย 64) ชุดที่ 2 (16 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (16 มิย 64) ชุดที่ 1 (16 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (15 มิย 64) ชุดที่ 2 (15 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (15 มิย 64) ชุดที่ 1 (15 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (14 มิย 64) ชุดที่ 2 (14 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (14 มิย 64) ชุดที่ 1 (14 มิ.ย. 2564)
ขอแสดงความยินดี​กับ นายศุภกิต​ กิจเกษตร​ไพศาล​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 5/3 ได้รับรางวัล​เหรียญ​ทองแดง​ จากการแข่งขันโอลิมปิก​ วิชาการ​ชีววิทยา​ระดับประเทศ​ ครั้งที่​ 18​ (TBO 18​th)​ ระหว่าง​วันที่​ 8-11​มิถุนายน​ 2564​ ณ​ มหาวิทยาลัย​ศรี​นค​ริน​ทร​วิโรฒ (11 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (11 มิย 64) ชุดที่ 2 (11 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (11 มิย 64) ชุดที่ 1 (11 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (10 มิย 64) ชุดที่ 2 (10 มิ.ย. 2564)
พิธีต้อนรับ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมพิธีอำลา มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช และพิธีมอบเสื้อกีฬา+เงินอุปโภคบริโภคแก่พนักงาน (10 มิย 64) (10 มิ.ย. 2564)
The Annual Key Examination Personnel (KEP) Training : 2021 iPSLE via Zoom วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดโดย SEAB ประเทศสิงคโปร์ (10 มิย 64) (10 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (10 มิย 64) ชุดที่ 1 (10 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และอำลา มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช (10 มิย 64) (10 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (9 มิย 64) ชุดที่ 2 (9 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (9 มิย 64) ชุดที่ 1 (9 มิ.ย. 2564)
การอบรม Oral Standardisation via Zoon จัดโดย SEAB ประเทศสิงคโปร์ (8 มิย 64) (8 มิ.ย. 2564)
ภ.ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ-งานบุคลากร จัดทำคู่มือครู ประจำปีการศึกษา 2564 (8 มิย 64) (8 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (8 มิย 64) ชุดที่ 2 (8 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (8 มิย 64) ชุดที่ 1 (8 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (7 มิย 64) ชุดที่ 2 (7 มิ.ย. 2564)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาฝึกสอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 มิย 64) (7 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (7 มิย 64) ชุดที่ 1 (7 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (5 มิย 64) (5 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (5 มิย 64) (5 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (5 มิย 64) (5 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (5 มิย 64) (5 มิ.ย. 2564)
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารของโรงเรียน (4 มิย 64) (4 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสวัสดิการครู จำหน่าย ข้าวเหนียว-น้ำกะทิ ทุเรียน, กุนเชียง, หมูหย๊องและ หมี่กรอบ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครูฯ (4 มิย 64) (4 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ จัดให้มีการปรับภูมิทัศน์ การจราจร ถนนสายกลาง (4 มิย 64) (4 มิ.ย. 2564)
การรับหนังสือเรียน บริการแบบ Drive Thru (4 มิย 64) (4 มิ.ย. 2564)
การรับหนังสือเรียน บริการแบบ Drive Thru (3 มิย 64) (3 มิ.ย. 2564)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|