Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีลงนามจัดซื้อ BenQ Interactive Flat Panels จำนวน 3 เครื่อง จาก บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด (25 พย 63) (26 พ.ย. 2563)
โครงการประกวดมุมหนังสือ - แฮรี่ พอตเตอร์ (24 พย 63) (26 พ.ย. 2563)
พิธีมอบเหรียบรางวัล การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (16 พย 63) (16 พ.ย. 2563)
ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล และ ม.กรธรา สาตะรักษ์ เข้าร่่วมรับการอบรมลูกเสือช่อสอาด ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก (13-15 พย 63) (16 พ.ย. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (14 พย 63) คู่ที่ 4 (15 พ.ย. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (14 พย 63) คู่ที่ 3 (15 พ.ย. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (14 พย 63) คู่ที่ 2 (15 พ.ย. 2563)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (15 พย 63) ชุดที่ 2 (15 พ.ย. 2563)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (15 พย 63) ชุดที่ 1 (15 พ.ย. 2563)
การแข่งขันบาสเกตบอล ACSP Basketball Woman League 2020 คู่ที่ 2 (14 พย 63) (15 พ.ย. 2563)
การแข่งขันบาสเกตบอล ACSP Basketball Woman League 2020 คู่ที่ 1 (14 พย 63) (15 พ.ย. 2563)
พิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง ACSP Basketball Woman League 2020 (14 พย 63) (15 พ.ย. 2563)
การสอนพิเศษ วันเสาร์ (14 พย 63) ชุดที่ 2 (15 พ.ย. 2563)
การสอนพิเศษ วันเสาร์ (14 พย 63) ชุดที่ 1 (15 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร. อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาส รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-บริหารอาชีพและเทคโนโลยี (14 พย 63) (15 พ.ย. 2563)
ประชุมครู วาระพิเศษ โดย ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง (13 พย 63) (13 พ.ย. 2563)
กิจกรรม ACSP Education Fair 2 (13 พย 63) พิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร (13 พ.ย. 2563)
กิจกรรม ACSP Education Fair 2 (13 พย 63) ก่อนพิธีเปิด (13 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ บันทึกภาพกับนักเรียนที่ไปทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (12 พย 63) (13 พ.ย. 2563)
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีลงนาม MOU กับ ABAC และ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ม.6 (11 พย 63) (11 พ.ย. 2563)
นักกีฬา เทควันโด้ รับรางวัล ชนะเลิศ (10 พย 63) (10 พ.ย. 2563)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (8 พย 63) (9 พ.ย. 2563)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ป.1 ศึกษาดูงานที่ Samsung Showroom (7 พย 63) (7 พ.ย. 2563)
การสอนพิเศษ วันเสาร์ รอบบ่าย (7 พย 63) ชุดที่ 2 (7 พ.ย. 2563)
การสอนพิเศษ วันเสาร์ รอบบ่าย (7 พย 63) ชุดที่ 1 (7 พ.ย. 2563)
การสอนพิเศษ วันเสาร์ รอบเช้า ประชุมรวม และการเรียนการสอน ภายในห้องเรียน (7 พย 63) (7 พ.ย. 2563)
งานแนะแนว นำนักเรียน ม.ปลาย จำนวน 24 คน WorkshopRedefine linited Space for New Normal จัดโดยภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในฯ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (4-5 พย 63) (7 พ.ย. 2563)
นักกีฬา เทเบิล เทนนิส รับรางวัล ชนะเลิศ (7 พ.ย. 2563)
การแข่งขัน Sport stack fast 2020 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค (31 ตค 63) (7 พ.ย. 2563)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมครู หัวหน้าระดับชั้น เพื่อจัดค่ายบูรณาการ ร่วมฝ่ายปกครอง และกิจกรรม (5 พย 63) (7 พ.ย. 2563)
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมร่วม นักเรียนพระราชทาน (5 พย 63) (7 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (5 พย 63) (7 พ.ย. 2563)
ประชุมกิจกรรม After School กับหัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอน (3 พย 63) (3 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วม พิธีเสกสุสานคณะภราดาฯ ณ สุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (31 ตค 63) (3 พ.ย. 2563)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายกครอง ประชุมนักเรียน ประถมศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (3 พย 63) (3 พ.ย. 2563)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ iPSLE 2020 ระหว่างวันที่ 9-11 พย 63 (2 พย 63) (2 พ.ย. 2563)
ประชุมคณะครู เตรียมสอบ กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (2 พย 63) (2 พ.ย. 2563)
ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 เตรียมสอบ กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (2 พย 63) (2 พ.ย. 2563)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายกครอง ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (2 พย 63) (2 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมกรรมการ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (1 พย 63) (1 พ.ย. 2563)
การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สนามพัฒนา สปอร์ท รีสอร์ทศรีราชา (31 ตค 63) (1 พ.ย. 2563)
พิธีปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (30 ตค 63) (30 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (30 ตค 63) (30 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (29 ตค 63) (29 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (28 ตค 63) (28 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (27 ตค 63) (27 ต.ค. 2563)
เด็กหญิง ชยุตรา ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 และ เด็กชาย ยันตี ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทชาย และ หญิง รายการ Super C Chef Run Minimarathon 2 (26 ตค 63) (26 ต.ค. 2563)
เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ป.3/8 ร่วมการแข่งขัน รายการ True Singha Junior Golf Championship tour 2020 รับรางวัล Position.1st Runner up Class. GE (23-25 ตค 63) (26 ต.ค. 2563)
พิธีเปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (26 ตค 63) (26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 5 (26 ต.ค. 2563)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|