Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ม.ทองบัน ทำโยธา หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ จากประเทศ ภูฎาน (14 มค 63) (14 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าจาก ผู้แทน รพ.ศิครินทร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (10 มค 63) (13 ม.ค. 2563)
บรรยากาศ การประชุม ผู้ปกครองเครือข่าย (13 มค 63) (13 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมการรับเสด็จ กับหน่วยงานภาครัฐ (13 มค 62) (13 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าจาก ผู้แทน บริษัทชัยวัฒน์ ทรานสปอร์ต เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (10 มค 63) (13 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าจาก นายวรวุฒิ นาฎะภักดิ ประธานผู้ปกครองเครือข่าย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (10 มค 63) (13 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันภายนอก (13 มค 63) (13 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศวันเด็ก-งานเลี้ยงภายในห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (9 มค 63) (12 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (9 ทึ 63) (12 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยอำนวยการ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้ากิจกรรม ประชุมผู้แทนจากโรงเรียนในเครือ กีฬาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (9 มค 63) (9 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยอำนวยการ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้ากิจกรรม และคณะครูกลุ่มสาระพลานามัย ในพิธีมอบเสื้อกีฬา แก่นักกีฬาทโรงเรียนทุกประเภท (9 มค 63) (9 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ Homeroom มัธยมศึกษาปีที่ 6 (9 มค 63) (9 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การสอบ Reading Aloud ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (9 มค 63) (9 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ลงนามเช็อเครื่องออกกำลังกาย (8 มค 63) (8 ม.ค. 2563)
ม.ทองบัน ทำโยธา หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ รับเช้าจาก ผู้ใหญ่คัมภีร์ เนื่องในวันปีใหม่ (8 มค 63) (8 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ Workshop-Instructional Leadership and Teaching Strategles by Bro.Anthny Tan Kim Hock (8 มค 63) (8 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การสอบ Reading Aloud ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (8 มค 63) (8 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีมิสซาขอบพระคุณ ขอพรปีใหม่ 2563 (8 มค 63) (8 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะครู นักเรียน จาก St.Jude ฟิลิปปินส์ (7 มค 63) ชุดที่ 2 (7 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะครู นักเรียน จาก St.Jude ฟิลิปปินส์ (7 มค 63) ชุดที่ 1 (7 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียนประถมศึกษา และถ่ายรูปร่วม (7 มค 63) (7 ม.ค. 2563)
ภ.พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับกระเช้าจาก คุณธนภัทร อมรทรงชัย ร้านสโนบอมส์ นื่องในวันปีใหม่ (6 มค 63) (7 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับกระช้าจาก บริษัทรถ พรทิพย์ และ ธนัทวิทย์ เนื่องในวันปีใหม่ (6 มค 63) (7 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ (6 มค 63) (7 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การสอบ Reading Aloud ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (6 มค 63) (7 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมศึกษา และถ่ายรูปร่วม (6 มค 63) (7 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-5 มค 63) (5 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู สร้างสานสัมพันธ์ความร่วมมือ กับ Minzu University of China ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 3 (5 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 2 (5 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 1 (5 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ มอบกระเช้า เนื่องในวันปีใหม่ ผู้แทนชุมชนทิพวัล และ ท่านผู้หญิง (2 มค 63) (2 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู พนักงาน เนื่องในวันคริสตมาส ปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (22 ธค 62) ชุดที่ 3 (22 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู พนักงาน เนื่องในวันคริสตมาส ปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (22 ธค 62) ชุดที่ 2 (22 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู พนักงาน เนื่องในวันคริสตมาส ปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (22 ธค 62) ชุดที่ 1 (22 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรม คริสตมาส แฟร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (21 ธค 62) ชุดที่ 3 (21 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรม คริสตมาส แฟร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (21 ธค 62) ชุดที่ 2 (21 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรม คริสตมาส แฟร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (21 ธค 62) ชุดที่ 1 (21 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ต้อนรับ คณะครู นักเรียน จาก โรงเรียนสามัคคี อนุเคราะห์ ที่มาอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสตมาส-ปีใหม่ (20 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับกระเช้า เนื่องในวันคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ จาก ผู้แทน รร.อนุบาลเจริญพงษ์ (20 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับกระเช้า เนื่องในวันคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ จาก ผู้แทน รพ.สินแพทย์ (20 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ ผู้แทนครู จากฟิลิปปินส์ พบ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (20 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมครู ประจำเดือน ธันวาคม (19 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับกระเช้าจาก ผู้แทนบริษัท Growth More (19 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมงาน To be Number 1 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ (19 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ม.ปริวัตร โวหาร และ มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส-ปีใหม่ 2563 (19 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ม.ปริวัตร โวหาร และ มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส-ปีใหม่ 2563 (19 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ม.ปริวัตร โวหาร และ มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส-ปีใหม่ 2563 (19 ธค 62) (20 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย College of International Education MINZU University Of CHINA (17 ธค 62) (17 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย Tianjin University of Science & Technology (16 ธค 62) (16 ธ.ค. 2562)
ประมวลภาพ พิธีมิสซาการฉลองโรงเรียนฯ อายุ 40 ปี (14 ธค 62) ชุดที่ 4 (16 ธ.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|