Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

เด็กชาย วสุ เล้าชินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เลขประจำตัว 15486 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถานที่แข่งขัน Joola ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี และ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค จ.จันทบุรี (4 ธค 63) (6 ธ.ค. 2563)
เด็กชายชินาธิป จันทิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานบ้านเพ โรดไบด์ 2020 ประเภทจักรยานเสือหมอบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 (6 ธค 63) (6 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (4 ธค 63) ชุดที่ 4 (6 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (4 ธค 63) ชุดที่ 3 (6 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (4 ธค 63) ชุดที่ 2 (6 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (4 ธค 63) ชุดที่ 1 (6 ธ.ค. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 3 (6 ธ.ค. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 2 (6 ธ.ค. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 1 (6 ธ.ค. 2563)
พิธีรำลึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (4 ธค 63) ชุดที่ 2 (4 ธ.ค. 2563)
พิธีรำลึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (4 ธค 63) ชุดที่ 1 (4 ธ.ค. 2563)
กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห่ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (4 ธค 63) (4 ธ.ค. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา วัดศรีเอี่ยม และสวนหลวง ร.9 (3 ธค 63) ชุดที่ 3 (4 ธ.ค. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา วัดศรีเอี่ยม และสวนหลวง ร.9 (3 ธค 63) ชุดที่ 2 (4 ธ.ค. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา วัดศรีเอี่ยม และสวนหลวง ร.9 (3 ธค 63) ชุดที่ 1 (4 ธ.ค. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา วัดอโศการาม และปลูกป่าชายเลน บางปู (3 ธค 63) ชุดที่ 2 (3 ธ.ค. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา วัดอโศการาม และปลูกป่าชายเลน บางปู (3 ธค 63) ชุดที่ 1 (3 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา Safari World กรุงเทพ (2 ธค 63) ชุดที่ 2 (2 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา Safari World กรุงเทพ (2 ธค 63) ชุดที่ 1 (2 ธ.ค. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (30 พย 63) ชุด 3 (1 ธ.ค. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (30 พย 63) ชุด 2 (1 ธ.ค. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (30 พย 63) ชุด 1 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok สยาม พารากอน กรุงเทพ (1 ธค 63) ชุดที่ 3 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok สยาม พารากอน กรุงเทพ (1 ธค 63) ชุดที่ 2 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok สยาม พารากอน กรุงเทพ (1 ธค 63) ชุดที่ 1 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ลานแสดงช้าง และฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม (1 ธค 63) ชุดที่ 4 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ลานแสดงช้าง และฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม (1 ธค 63) ชุดที่ 3 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ลานแสดงช้าง และฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม (1 ธค 63) ชุดที่ 2 (1 ธ.ค. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ลานแสดงช้าง และฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม (1 ธค 63) ชุดที่ 1 (1 ธ.ค. 2563)
ม.ทองบัน ทำโยธา, ม.ปริวัตร โวหาร และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนกรรมการบริหาร และคณะครู มอบกระเช้า แสดงความยินดีกับ นายอิทธิชัย ชูเรณี ปลัดเทศบาลบางเมือง จ.สมุทรปราการ คนปัจจุบัน (30 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ป่าชายเลนบางปู สมุทรปราการ (26 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล นำนักเรียน 2 คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก To be Number One รุ่นที่ 24 (27 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ผู้แทนกรรมการบริหาร และคณะครู มอบกระเช้า แสดงความยินดีกับ นางภัทรากร จารุทวีสิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมศึกษาเอกชน จ.สมุทรปราการ คนปัจจุบัน (30 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ผู้แทนกรรมการบริหาร และคณะครู มอบกระเช้า แสดงความยินดีกับ นายศุภมิตร ศิริกัณฑะมากุล ศึกษาธิการ จ.สมุทรปราการ คนปัจจุบัน (30 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ผู้แทนกรรมการบริหาร และคณะครู มอบกระเช้า แสดงความยินดีกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คนปัจจุบัน (30 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าวิชาการ, ม.กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ ต้อนรับคณะนักเรียนฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ พร้อมมอบช่อดอกไม้ (30 พย 63) (30 พ.ย. 2563)
Open House มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (29 พย 63) (29 พ.ย. 2563)
ประชุมสัญจร สมาพันธ์สมาคมศิษย์คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (28 พย 63) (29 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (27 พย 63) ชุดที่ 2 (28 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (27 พย 63) ชุดที่ 1 (28 พ.ย. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา วัดอโศการาม และปลูกป่าชายเลน บางปู (27 พย 63) ชุดที่ 2 (27 พ.ย. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา วัดอโศการาม และปลูกป่าชายเลน บางปู (27 พย 63) ชุดที่ 1 (27 พ.ย. 2563)
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี (25 พย 63) (27 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 พย 63) ชุด 2 (26 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 พย 63) ชุด 1 (26 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (26 พย 63) ชุด 3 (26 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (26 พย 63) ชุด 2 (26 พ.ย. 2563)
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (26 พย 63) ชุด 1 (26 พ.ย. 2563)
พิธีลงนาม จัดซื้อ Smart Signage Samaung Filp จำนวน 7 เครื่อง จาก บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (25 พย 63) (26 พ.ย. 2563)
พิธีลงนาม จัดซื้อ iPad จำนวน 195 เครื่อง จาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (25 พย 63) (26 พ.ย. 2563)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|