Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 2 (17 ก.ย. 2563)
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 1 (17 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 1. (17 กย 63) (17 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 2. (16 กย 63) (16 ก.ย. 2563)
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (16 กย 63) (16 ก.ย. 2563)
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย)ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ สนามที่ 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (12-13 กย 63) (16 ก.ย. 2563)
การตรวจนับ Stock สินค้า และระบบเงินสดย่อย ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ผู้ตรวจสอบ บริษัท เจ แอนด์ เจ จำกัด (15 กย 63) (15 ก.ย. 2563)
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (15 กย 63) (15 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 3. (15 กย 63) (15 ก.ย. 2563)
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (14 กย 63) (14 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 4. (14 กย 63) (14 ก.ย. 2563)
การแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (11 กย 63) (11 ก.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายวิชาการ ผู้แทนครู มอบโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (11 กย 63) (11 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 5. (11 กย 63) (11 ก.ย. 2563)
สายสัมพันธ์น้อง-พี่ ACSP - เฉลายสายรหัส ณ Saint Louis Arena (10 กย 63) (10 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 6. (8 กย 63) (10 ก.ย. 2563)
ภราดา พิทยา เตื่อนตา รองผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อจัดซื้อ iPad (9 กย 63) (9 ก.ย. 2563)
บรรยากาศ การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา (9 กย 63) (9 ก.ย. 2563)
มิสศิริยา คณิวรานนท์ หัวหน้างานนิเทศ ประชุมครูหลักสูตร ICSE (9 กย 63) (9 ก.ย. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประชุม 2 ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (9 กย 63) (9 ก.ย. 2563)
มิสพิชากร กรัตนุตถะ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, มิสสุรีรัตน์ เคย์ และนักเรียน ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู และพัฒนาวัดอโศการาม (6 กย 63) (9 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 5. (9 กย 63) (9 ก.ย. 2563)
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ CEO ผู้บริหารอักษรเจริญทัศน์ (8 กย 63) (8 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 4. (8 กย 63) (8 ก.ย. 2563)
ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู (3 กย 63) (3 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 1. (2 กย 63) (3 ก.ย. 2563)
ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนครูคาทอลิก ส่งมอบโป โต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และโต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา (2 กย 63) (3 ก.ย. 2563)
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 2. (2 กย 63) (2 ก.ย. 2563)
ทีม ACSP New Generation for New Development รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง พัฒนาประชาธิปไตย จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (25 สค 63) (1 ก.ย. 2563)
บรรยากาศ ฝนตกในวันเปิดเรียน (1 กย 63) (1 ก.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์,รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทางกลับ (1 ก.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เยี่ยมชมนิทรรศการ เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์ 1 (31 ส.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) การแสดงบนเวที 1 (31 ส.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) พิธีเปิด / มอบใบประกาศ (31 ส.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) ก่อนพิธี และท่านประธานในพิธีมาถึง... (31 ส.ค. 2563)
ซ้อมพิธีเปิดสวนแห่งแรงบันดาลใจ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (27 สค 63) (28 ส.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (27 สค 63) (28 ส.ค. 2563)
แข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming New Normal ณ ศูนย์ฝึกกีฬากระทรวงกลาโหม (30 สค 63) (28 ส.ค. 2563)
บรรยากาศการติว Intensive iPSLE 2020 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์ โดย ม.ณัฐวัฒน์ รักสุรวงศ์, มิสรัชนี บูรณสถิตนนท์ และ มิสเพ็ญศรี เพ็งผลา (29 สค 63) (28 ส.ค. 2563)
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาภาษาต่างประเทศ นอกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา (26 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (22 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ IMac ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (26 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (26 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาภาษาไทย นอกห้องเรียน ระดับประถมศึกษา (26 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
การตรวจงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย หจก. เจ แอนด์ เจ (24-31 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ IMac ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (26 สค 63) (26 ส.ค. 2563)
การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63) (25 ส.ค. 2563)
พิธีประดับเข็มตราคณะเซนต์คาเบรียล และสวมปลอกแขน ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63) (25 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับรับรองสถานะการเงิน งบประมาณและจำนวนครู บุคลากร และนักเรียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (24 สค 63) (25 ส.ค. 2563)
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนามที่ 3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (22 สค 63) (24 ส.ค. 2563)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|