Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

งานแนวแนว ฝ่ายวิชาการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (20 สค 64) (27 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (27 สค 64) (27 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (26 สค 64) (26 ส.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (26 สค 64) (26 ส.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เพื่อทำประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิฯ 2565-2570 โดย ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานนโยบายและแผน (25 สค 64) (25 ส.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (25 สค 64) (25 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (25 สค 64) (25 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (24 สค 64) (24 ส.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (24 สค 64) (24 ส.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (23 สค 64) (23 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (23 สค 64) (23 ส.ค. 2564)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (19 สค 64) (21 ส.ค. 2564)
งานแนวแนว ฝ่ายวิชาการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย TOYO (20 สค 64) (20 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (20 สค 64) (20 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2565-2570 แบบออนไลน์ (18-20 สค 64) (19 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (19 สค 64) (19 ส.ค. 2564)
บรรยายฝ่าวิกฤตการศึกษายุคโควิด-โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดยงานแนะแนว และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (18 สค 64) (18 ส.ค. 2564)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (18 สค 64) (18 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (18 สค 64) (18 ส.ค. 2564)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (17 สค 64) (17 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับปรุงห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 สค 64) (17 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (17 สค 64) (17 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (16 สค 64) (16 ส.ค. 2564)
Open House ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (15 สค 64) (16 ส.ค. 2564)
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับนางมัญทนา กลั่นสว่าง พนักงานทำความสะอาด เนื่องจากบุตรสาวติดเชื้อโควิด 19 (13 สค 64) (14 ส.ค. 2564)
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 5 (14 ส.ค. 2564)
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 4 (14 ส.ค. 2564)
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 3 (14 ส.ค. 2564)
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 2 (13 ส.ค. 2564)
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 1 (13 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนครู-พนักงาน ร่วมวจนพิธี สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ (13 สค 64) (13 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (11 สค 64) (11 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับปรุงห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 และย้ายป้ายชื่อโรงเรียน มายังประตู 5 ซอยท่านผู้หญิง (10 สค 64) (10 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (10 สค 64) (10 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (9 สค 64) (9 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (6 สค 64) (6 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (5 สค 64) (5 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (5 สค 64) (5 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (4 สค 64) (4 ส.ค. 2564)
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมคณะครูงานอภิบาล เพื่อจัดวจนพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (4 สค 64) (4 ส.ค. 2564)
ผู้แทนครู ร่วมสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ คุณแม่ ของมิสนวลพรรณ บุญรัตน์ ณ วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ (31 กค 64) (4 ส.ค. 2564)
นายสิริภพ อุดมพรสุข ศิษย์เก่ารุ่น 3627 มอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ลัง และแบบน้ำ 10 ลิตร เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการในโรงเรียนฯ (3 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบเงินสนับสนุนในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (3 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุม คณะครูฝ่ายวิชาการ ติวเข้ม 2021 iPSLE Intensive Turtorial และกำหนดการสอบมาตรฐาน iPSLE นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 MLP (3 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
ม.ภุมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ม.ศุภชัย มะลิ หัวหน้ากลุ่มสาระ ดนตรี และผู้แทนครู ร่วมสวดอภิธรรม คุณพ่อของมิสอภิวัฒน์ อันพัฒนากูล ณ วัดพิชัย บึงกลุ่ม กรุงเทพฯ (2 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนฯ เพิ่มเติม (3 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
มิสสิริชวัญ อาภานุรังษี หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมจัดทำสื่อต่างๆ ในงาน Open House ปีการศึกษา 2565 (3 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (3 สค 64) (3 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (2 สค 64) (2 ส.ค. 2564)
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program และผู้แทนครู ร่วมเคารพศพ คุณพ่อสมพงษ์ พลอยนิล คุณพ่อของมิสกมลทิพย์ พลอยนิล ณ วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (26 กค 64) (26 ก.ค. 2564)

|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|