Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียน ม.4 ปลูกป่าชายเลนที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม (31 กรกฎาคม 2552) (3 ส.ค. 2552)
กิจกรรม Lactasoy ป.5,6 (31 กรกฎาคม 2552) (3 ส.ค. 2552)
นร.รับรางวัลเทนนิส (30 กรกฎาคม 2552) (3 ส.ค. 2552)
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านวิทย์,คณิต(30 กรกฎาคม 2552) (3 ส.ค. 2552)
นักเรียน ม.5 ทัศนศึกษา ที่ วัดพระพุทธบาท, หมู่บ้านดินสอพอง และวังนารายณ์ (29 กรกฎาคม 2552) (3 ส.ค. 2552)
คัดเลือกครูดีเด่น (28 กรกฎาคม 2552) (3 ส.ค. 2552)
พิธีมอบรางวัลให้กับ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย (29 กรกฎาคม 2552) (1 ส.ค. 2552)
นักเรียน กลุ่มฯ พละ รับรางวัล (27 กรกฏาคม 2552) (1 ส.ค. 2552)
ฝ่ายบริการ เยี่ยมชม บริษัทผลิตบอร์ด (27 กรกฎาคม 2552) (27 ก.ค. 2552)
หลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล Sport Center (27 ก.ค. 2552)
ถนน นักบุญหลุยส์ โดยงานอภิบาล บริเวณ อาคารชั้นเดียว (17 กรกฎาคม 2552) (21 ก.ค. 2552)
มิสรัชนี ลาศึกษาต่อ ในโครงการ TA รุ่น 3 (16 กรกฎาคม 2552) (21 ก.ค. 2552)
บรรยากาศ ดนตรีในสวน (16 กรกฎาคม 2552) (21 ก.ค. 2552)
อธิการอบรมนักเรียน ช่วงชั้น 2 (16 กรกฎาคม 2552) (21 ก.ค. 2552)
นักเรียนกลุ่มฯ ศิลป์ รับรางวัล (14 กรกฎาคม 2552) (15 ก.ค. 2552)
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG (15 กรกฎาคม 2552) (14 ก.ค. 2552)
นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดละครเวที 9 คำพ่อสอน (10 กรกฎาคม 2552) (10 ก.ค. 2552)
การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตาม 6 กลยุทธที่ สพฐ./สพท. กำหนด (10 ก.ค. 2552)
คณะผู้แทนครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เยี่ยมดูงาน MLP (10 กรกฎาคม 2552) (10 ก.ค. 2552)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย มอบรางวัลให้กับนักเรียนชนะการประกวดภาพระบายสี (09 กรกฎาคม 2552) (10 ก.ค. 2552)
มอบกระเช้านร.ป่วย(02 กรกฎาคม 2552) (2 ก.ค. 2552)
นักเรียนรับรางวัล(02 กรกฎาคม 2552) (2 ก.ค. 2552)
พิธีแห่เทียนพรรษา (01 กรกฎาคม 2552) (1 ก.ค. 2552)
พิธีสวนสนามของลูกเสือ (01 กรกฎาคม 2552) (1 ก.ค. 2552)
การเตรียมความพร้อมการป้องกันอัคคีภัย (26 มิ.ย. 2552)
อบรมนักเรียน ม.ปลาย ในโครงการป้องปรามสิ่งเสพติด หัวข้อ "การป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ" โดยทีมงานผู้บังคับการตำรวจ จาก สภ.สำโรงเหนือ (26 มิถุนายน 2552) (29 มิ.ย. 2552)
ซ้อมอัคคีภัย (30 พ.ย. 2555)
กิจกรรม ป.2 สัปดาห์สุนทรภู่ (23 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย (23 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
ดนตรีในสวน (23 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
ดนตรีต้านสิ่งเสพติด (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมสุนทรภู่ ป.2 (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
Internal Audit งานวิชาการ (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
ผู้ปกครองมอบโต๊ะให้กับงานห้องสมุดมัธยม(19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
นักเรียน กลุ่มคณิตฯ รับรางวัล (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
พิธีไหว้ครู (18 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
เจ้าหน้าที่ ปตท อบรมนักเรียน ระดับ ม.4 (16 มิถุนายน 2552) (17 มิ.ย. 2552)
นักเรียนกลุ่มพละ รับรางวัล (16 มิถุนายน 2552) (17 มิ.ย. 2552)
คณะครู SL ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(16 มิถุนายน 2552) (16 มิ.ย. 2552)
เปลี่ยนกล่องรับบริจาคบุคคลปัญญาอ่อน (15 มิถุนายน 2552) (15 มิ.ย. 2552)
งานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (14 มิถุนายน 2552) (15 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมชมรม พลาสติกโมเดล (PLAMO) 12 มิถุนายน 2552 (12 มิ.ย. 2552)
ประกวดอ่านออกเสียง กลุ่มภาษาไทย ระดับ ป.3 (12 มิถุนายน 2552) (12 มิ.ย. 2552)
กิจกรรม รักการอ่าน งานห้องสมุด (ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2552) (12 มิ.ย. 2552)
การแข่งขัน Speech Contest ระดับ ป.5 - 6 (11 มิ.ย. 2552)
สิงห์พลาสติก สัปดาห์ป้องปรามยาเสพติด (10 มิถุนายน 2552) (11 มิ.ย. 2552)
การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา (8-9 มิถุนายน 2552) (8 มิ.ย. 2552)

|<  << 132 133 134 135 136  >>   >|