Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนรับรางวัล(02 กรกฎาคม 2552) (2 ก.ค. 2552)
พิธีแห่เทียนพรรษา (01 กรกฎาคม 2552) (1 ก.ค. 2552)
พิธีสวนสนามของลูกเสือ (01 กรกฎาคม 2552) (1 ก.ค. 2552)
การเตรียมความพร้อมการป้องกันอัคคีภัย (26 มิ.ย. 2552)
อบรมนักเรียน ม.ปลาย ในโครงการป้องปรามสิ่งเสพติด หัวข้อ "การป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ" โดยทีมงานผู้บังคับการตำรวจ จาก สภ.สำโรงเหนือ (26 มิถุนายน 2552) (29 มิ.ย. 2552)
ซ้อมอัคคีภัย (30 พ.ย. 2555)
กิจกรรม ป.2 สัปดาห์สุนทรภู่ (23 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย (23 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
ดนตรีในสวน (23 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
ดนตรีต้านสิ่งเสพติด (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมสุนทรภู่ ป.2 (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น (22 มิถุนายน 2552) (23 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
Internal Audit งานวิชาการ (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
ผู้ปกครองมอบโต๊ะให้กับงานห้องสมุดมัธยม(19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
นักเรียน กลุ่มคณิตฯ รับรางวัล (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
พิธีไหว้ครู (18 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
เจ้าหน้าที่ ปตท อบรมนักเรียน ระดับ ม.4 (16 มิถุนายน 2552) (17 มิ.ย. 2552)
นักเรียนกลุ่มพละ รับรางวัล (16 มิถุนายน 2552) (17 มิ.ย. 2552)
คณะครู SL ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(16 มิถุนายน 2552) (16 มิ.ย. 2552)
เปลี่ยนกล่องรับบริจาคบุคคลปัญญาอ่อน (15 มิถุนายน 2552) (15 มิ.ย. 2552)
งานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (14 มิถุนายน 2552) (15 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมชมรม พลาสติกโมเดล (PLAMO) 12 มิถุนายน 2552 (12 มิ.ย. 2552)
ประกวดอ่านออกเสียง กลุ่มภาษาไทย ระดับ ป.3 (12 มิถุนายน 2552) (12 มิ.ย. 2552)
กิจกรรม รักการอ่าน งานห้องสมุด (ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2552) (12 มิ.ย. 2552)
การแข่งขัน Speech Contest ระดับ ป.5 - 6 (11 มิ.ย. 2552)
สิงห์พลาสติก สัปดาห์ป้องปรามยาเสพติด (10 มิถุนายน 2552) (11 มิ.ย. 2552)
การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา (8-9 มิถุนายน 2552) (8 มิ.ย. 2552)
ม.ทศพล นาเครือ และม.ศราวุธ เกียรติสมบูรณ์ชัย ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อสารสนเทศแก้วิกฤติสังคม ครั้งที่ 2 (26 พฤษภาคม 2552) (7 มิ.ย. 2552)
พิธีมิสซา เปิดภาคเรียนที่ 1-2552 (25 พฤษภาคม 2552) (6 มิ.ย. 2552)
การสัมนนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (6 มิ.ย. 2552)
4 มิ.ย. 52 คณะเจ้าหน้าที่ โครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (5 มิ.ย. 2552)
ผู้แทนคณะครูเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SWIS โดยคณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (27 พ.ค. 2552)
งานอาหารกลางวันนักเรียน ป.1 - ป.3 (27 พ.ค. 2552)

|<  << 123 124 125 126