Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
Internal Audit งานวิชาการ (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
ผู้ปกครองมอบโต๊ะให้กับงานห้องสมุดมัธยม(19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
นักเรียน กลุ่มคณิตฯ รับรางวัล (19 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
พิธีไหว้ครู (18 มิถุนายน 2552) (19 มิ.ย. 2552)
เจ้าหน้าที่ ปตท อบรมนักเรียน ระดับ ม.4 (16 มิถุนายน 2552) (17 มิ.ย. 2552)
นักเรียนกลุ่มพละ รับรางวัล (16 มิถุนายน 2552) (17 มิ.ย. 2552)
คณะครู SL ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(16 มิถุนายน 2552) (16 มิ.ย. 2552)
เปลี่ยนกล่องรับบริจาคบุคคลปัญญาอ่อน (15 มิถุนายน 2552) (15 มิ.ย. 2552)
งานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (14 มิถุนายน 2552) (15 มิ.ย. 2552)
กิจกรรมชมรม พลาสติกโมเดล (PLAMO) 12 มิถุนายน 2552 (12 มิ.ย. 2552)
ประกวดอ่านออกเสียง กลุ่มภาษาไทย ระดับ ป.3 (12 มิถุนายน 2552) (12 มิ.ย. 2552)
กิจกรรม รักการอ่าน งานห้องสมุด (ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2552) (12 มิ.ย. 2552)
การแข่งขัน Speech Contest ระดับ ป.5 - 6 (11 มิ.ย. 2552)
สิงห์พลาสติก สัปดาห์ป้องปรามยาเสพติด (10 มิถุนายน 2552) (11 มิ.ย. 2552)
การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา (8-9 มิถุนายน 2552) (8 มิ.ย. 2552)
ม.ทศพล นาเครือ และม.ศราวุธ เกียรติสมบูรณ์ชัย ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อสารสนเทศแก้วิกฤติสังคม ครั้งที่ 2 (26 พฤษภาคม 2552) (7 มิ.ย. 2552)
พิธีมิสซา เปิดภาคเรียนที่ 1-2552 (25 พฤษภาคม 2552) (6 มิ.ย. 2552)
การสัมนนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (6 มิ.ย. 2552)
4 มิ.ย. 52 คณะเจ้าหน้าที่ โครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (5 มิ.ย. 2552)
ผู้แทนคณะครูเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SWIS โดยคณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (27 พ.ค. 2552)
งานอาหารกลางวันนักเรียน ป.1 - ป.3 (27 พ.ค. 2552)

|<  << 119 120 121 122