Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน (10 กุมภาพันธ์ 2553) (18 ก.พ. 2553)
สภานักเรียน อสช.ศรีราชา ดูงาน สภานักเรียน อสช.สป.(9 กุมภาพันธ์ 2553) (18 ก.พ. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ รับรางวัล (9 กุมภาพันธ์ 2553) (18 ก.พ. 2553)
กิจกรรม น้องส่งพี่ (8 กุมภาพันธ์ 2553) (18 ก.พ. 2553)
กิจกรรมงานราตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (5-6 กุมภาพันธ์ 2553) (5 ก.พ. 2553)
ภ.วินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อบรมนักเรียนประถม ช่วงชั้นที่ 1-2 (4 กุมภาพันธ์ 2553) (4 ก.พ. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ คอมฯ รับรางวัล (04 กุมภาพพันธ์ 2553) (4 ก.พ. 2553)
คณะครู ม.6 เยี่ยม นักศึกษาวิชาทหาร ม.6 เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี (1 กุมภาพันธ์ 2553) (3 ก.พ. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รับรางวัล (2 กุมภาพันธ์ 2553) (3 ก.พ. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รับรางวัล (1 กุมภาพันธ์ 2553) (3 ก.พ. 2553)
ม.สายยศ รับรางวัล เนื่องในวันครู (1 กุมภาพันธ์ 2553) (3 ก.พ. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลป์ รับรางวัล (1 กุมภาพันธ์ 2553) (3 ก.พ. 2553)
ประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น (30 มกราคม 2553) (3 ก.พ. 2553)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (30 มกราคม 2553) (2 ก.พ. 2553)
ACP Basketball Championship 2009 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ก.พ. 2553)
บาสเกตบอลช่วงชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1ชนะเลิศ (2 ก.พ. 2553)
ประชุมครูคุมสอบ O-NET โดยงานวัดผล (29 มกราคม 2553) (2 ก.พ. 2553)
ต้อนรับ ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษตรแพทย์ พร้อมคณะนักศึกษาปริญญาตรี มศว.ประสานมิตร (29 มกราคม 2553) (29 ม.ค. 2553)
พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับมัธยมศึกษา (28 ม.ค. 2553)
พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษา (28 ม.ค. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ พลานามัย รับรางวัล (25 มกราคม 2553) (27 ม.ค. 2553)
กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 (23 มกราคม 2553) (27 ม.ค. 2553)
กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 6 (23 มกราคม 2553) (27 ม.ค. 2553)
บรรยายพิเศษ คุยกับหมอเพราะรักลูก (23 มกราคม 2553) (27 ม.ค. 2553)
การแข่งขันดนตรี ม.รังสิต (22 มกราคม 2553) (27 ม.ค. 2553)
มอบของที่ระลึกให้กับ อาจารย์พิเศษ ในโครงการ Intensive ม.6 (22 มกราคม 2553) (25 ม.ค. 2553)
ธรรมะในโรงเรียน มูลนิธิเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (20 มกราคม 2553) (22 ม.ค. 2553)
งานเลี้ยงวันเกิดครูเดือน ธันวาคม 2552 และ มกราคม 2553 (21 มกราคม 2553) (21 ม.ค. 2553)
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 (18-19 มกราคม 2553) (18 ม.ค. 2553)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันครูแห่งชาติ (16 มกราคม 2553) (18 ม.ค. 2553)
ม.อรรถวุฒิ และมิสสุชาดา รับครูดีเด่นคุรุสภา ในวันครู ที่โรงเรียนสมุทรปราการ (16 มกราคม 2553) (17 ม.ค. 2553)
กิจกรรมวันครู (15 มกราคม 2553) (17 ม.ค. 2553)
การแข่งขันฟุตบอล ACSP คัพ-วันวิชาการ (15 มกมราคม 2553) (17 ม.ค. 2553)
Model ม.3 ในโครงการรักการอ่าน งานห้องสมุด (15 มกราคม 2553) (17 ม.ค. 2553)
ประกวดทำบัตร Summer Concert 2009 (14 มกราคม 2553) (17 ม.ค. 2553)
ประชุมนักเรียนโควต้ากิจกรรม เข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (13 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนดีเด่น ปี 52 (13 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ พลานามัย รับรางวัล (12 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลป์ รับรางวัล (12 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือรุ่น ม.6 (11 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
การประชุมคณะครูที่เกี่ยวข้อง Internal Audit โดยงานมาตรฐาน (11 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
บรรยากาศ การสอบ BSG ป.3,ป.6 และ ม.3 (11 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
บรรยากาศ การจัดซุ้มขายของ งานราตรี โดยงานธุรการ (11 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
ฝ่ายกิจกรรมมอบรับรางวัล การจัดซุ้มวันเด็ก ให้กับตัวแทนการจัดซุ้ม (11 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
โรงพยาบาลเปาโล สัมนา "วัยใสยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ให้กับ นักเรียน EP (9 มกราคม 2553) (13 ม.ค. 2553)
กิจกรรมวันเด็ก (08 มกราคม 2553) (12 ม.ค. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย รับรางวัล (8 มกราคม 2553) (12 ม.ค. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา รับรางวัล (8 มกราคม 2553) (12 ม.ค. 2553)
ม.6 ทัศนศึกษา ABAC (4 ธันวาคม 52) (12 ม.ค. 2553)
นักเรียนกลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ รับรางวัล (7 มกราคม 2553) (12 ม.ค. 2553)

|<  << 112 113 114 115 116 117 118  >>   >|