Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (19 มค 64) ชุดที่ 3 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (19 มค 64) ชุดที่ 2 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (19 มค 64) ชุดที่ 1 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (18 มค 64) ชุดที่ 2 (18 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (18 มค 64) ชุดที่ 1 (18 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (15 มค 64) ชุดที่ 3 (15 ม.ค. 2564)
เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รางวัล Silver Medal Award จาก Math Mission Thailand (11 มค 64) (15 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (15 มค 64) ชุดที่ 2 (15 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (15 มค 64) ชุดที่ 1 (15 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 4 (14 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 3 (14 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 2 (14 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 1 (14 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 4 (13 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 3 (13 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 2 (13 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 1 (13 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 4 (12 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 3 (12 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 2 (12 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 1 (12 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (11 มค 64) ชุดที่ 2 (11 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (11 มค 64) ชุดที่ 1 (11 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (8 มค 64) (8 ม.ค. 2564)
คณะครู ร่วมจัดการสอน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (8 มค 64) (8 ม.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร ร่วมสรุปการดำเนินการสอน ACSP Online Education #3 (7 มค 64) (7 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (7 มค 64) (7 ม.ค. 2564)
คณะครู ร่วมจัดการสอน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (7 มค 64) (7 ม.ค. 2564)
คณะกรรมการบริหาร ร่วมสรุปการดำเนินการสอน ACSP Online Education #3 (6 มค 64) (6 ม.ค. 2564)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (6 มค 64) (6 ม.ค. 2564)
คณะครู ร่วมจัดการสอน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (6 มค 64) (6 ม.ค. 2564)
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครอง ในทุกระดับชั้น ก่อนเปิดเรียน ออนไลน์ โดยใช้ Patform Cisco Webex (5 มค 64) ชุดที่ 2 (5 ม.ค. 2564)
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครอง ในทุกระดับชั้น ก่อนเปิดเรียน ออนไลน์ โดยใช้ Patform Cisco Webex (5 มค 64) ชุดที่ 1 (5 ม.ค. 2564)
ประชุมคุณครู เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ACSP Online Education#3 (5 มค 64) รอบบ่าย (5 ม.ค. 2564)
ประชุมคุณครู เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ACSP Online Education#3 (5 มค 64) รอบเช้า (5 ม.ค. 2564)
ประชุมครูทั้งแผนก MLP และ EP เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ACSP Online Education#3 (4 มค 64) (4 ม.ค. 2564)
Big Cleaning ก่อนที่คณะครู จะเปิดเรียน Online (2 มค 64) (3 ม.ค. 2564)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี 11-บรรยากาศ ในสนามแข่งขัน (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 3 คะแนนรวม (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x400 เมตร (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตร (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน15 ปี อันดับที่ 2 วิ่ง 200 เมตร (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 2 วิ่ง 200 เมตร (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี อันดับที่ 3 คะแนนรวม (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี 03-รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี อันดับที่2 วิ่ง 5x80 เมตร (27 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตร (18-19 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x400 เมตร (18-19 ธค 63) (27 ธ.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ผู้แทนคณะครู ร่วมฌาปนกิจ คุณแม่เฟี้ยม บุญมา ที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (24 ธค 63) (24 ธ.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ผู้แทนคณะครู ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่เฟี้ยม บุญมา ที่วัดโกมลกิตติ-สระลำไย ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (23 ธค 63) (23 ธ.ค. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|