Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania สยาม พารากอน (28 มิย 60) ชุดที่ 3 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania สยาม พารากอน (28 มิย 60) ชุดที่ 2 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania สยาม พารากอน (28 มิย 60) ชุดที่ 1 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การแข่งขันโบว์ลิ่ง ช่วงชั้นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (25 มิย 60) ชุดที่ 1 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (24 มิย 60) ชุดที่ 2 (24 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (24 มิย 60) ชุดที่ 1 (24 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (24 มิย 60) ชุดที่ 3 (24 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (24 มิย 60) ชุดที่ 2 (24 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (24 มิย 60) ชุดที่ 1 (24 มิ.ย. 2560)
บรรยากาศ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร่วมซ้อมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย (23 มิย 60) (23 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การสุ่มตรวจหาสารสิ่งเสพติด มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากหน่วยงาน กอ.รมน.สป. (23 มิย 60) (23 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ บรรยายพิเศษ "การป้องกันต้นเองจากสิ่งเสพติดฯ" จาก กอ.รมน.สป. (23 มิย 60) (23 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 (21 มิย 60) (21 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ ม.เจนณรงค์ สาบุตร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กล่าวกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม พี่รับน้อง (20 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
คณะกรรมการกิจกรรมพี่รับน้อง รับโอวาท และขอพรจากท่านผู้อำนวยการ เพื่อปฏิบัติกิจกรรม พี่รับน้อง (20 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
ภ.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการฯ กับ HNIST (20 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
เด็กหญิงชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค กล่าวลาท่านผู้อำนวยการ เพื่อไปร่วมแข่งขัน "สงขลาเกมส์" และ การแข่งขัน U12 U13 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส (20 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
เด็กหญิงชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และ ภาค 1 (20 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การรับวัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (19 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ โครงการ อบจ. บ้าน วัด และโรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ปี 2560 (19 มิย 60) (20 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 10 (18 มิย 60) (19 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 9 (18 มิย 60) (19 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 8 (18 มิย 60) (19 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 7 (18 มิย 60) (19 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 6 (18 มิย 60) (19 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 5 (18 มิย 60) (18 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 4 (18 มิย 60) (18 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 3 (18 มิย 60) (18 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 2 (18 มิย 60) (18 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family-โบว์ลิ่ง 2017 ช่วงชั้น 1 รอบที่ 1 (18 มิย 60) (18 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม To be Authentic Leader-Student Council ประจำปีการศึกษา 2560 (16-18 มิย 60) ชุดที่ 1 (17 มิ.ย. 2560)
ประมวลผล การประชุมเครือข่ายทั้ง 12 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2560 (17 มิย 60) (17 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การประชุมเตรียมความพร้อม ของคณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเสด็จของสมเด็จพระเทพฯ (16 มิย 60) (16 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู-รอบ3 ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (15 มิย 60) (16 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู-รอบ2 มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ประจำปีการศึกษา 2560 (15 มิย 60) (16 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู-รอบ1 ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2560 (15 มิย 60) (16 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การจัดทำ และประกวด พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (14 มิย 60) (14 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 (14 มิย 60) (14 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (13 มิย 60) (13 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การประชุมเตรียมความพร้อม การรับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี มิสกตภร จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (13 มิย 60) (13 มิ.ย. 2560)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ บันทึกภาพ กับ นายภควัต ศรีแสงทรัพย์ รับรางวัล รองชนะเลิศ 2 กีฬาเทศบาลเมือง (13 มิย 60) (13 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม Morning Assembly แผนก EP (12 มิย 60) (13 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ Day Camp ประถมศึกษาปีที่ 1 แผนก English Program (12 มิย 60) (13 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ช่วงชั้น 4 ปีการศึกษา 2560 (11 มิย 60) พบครูประจำชั้น (11 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ช่วงชั้น 4 ปีการศึกษา 2560 (11 มิย 60) พบผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (11 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ช่วงชั้น 2 ปีการศึกษา 2560 (11 มิย 60) พบครูประจำชั้น (11 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ช่วงชั้น 2 ปีการศึกษา 2560 (11 มิย 60) พบ ผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (11 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (10 มิย 60) (10 มิ.ย. 2560)
ประมวลภาพ การแนะแนวการศึกษา-กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา 4.0-TCAT (9 มิย 60) (9 มิ.ย. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-stack รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับโลก (9 มิย 60) (9 มิ.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|