Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (24 กย 61) (วันนี้)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประถมศึกษาปีที่ 1/8 และ ประถมศึกษาปีที่ 3 แผนก EP (24 กย 61) (วันนี้)
ประมวลภาพ กิจกรรมการอบรมโครงการครูนางฟ้า ในหัวข้อ วิชาความเข้าใจลายเส้นของเด็กและวิชาการพัฒนาการเด็ก (24 กย 61) (วันนี้)
ม.ทองบัน ทำโยธา ร่วมลงนาม MOU กับ Nacel Open Door เมือง Boston Massachusets, USA. (22 กย 61) (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ มหาวิทยามหิดล หลักสูตรนานาชาติ มาแนะแนวการรับสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี MOU ปีการศึกษา 2562 (21 ก.ย. 2561)
ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ พร้อมคณะครู บริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง จ.ร้อยเอ็ด (21 กย 61) (21 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศการสอบปลาย ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (21 กย 61) (21 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ ACSP teachers on a technical visit at CISCE India (19 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ ผู้แทนครู นักเรียน ขอบคุณอาจารย์ ปิด Intensive คณิตศาตร์ (18 กย 61) (19 ก.ย. 2561)
Welcome Mr.Marion Kinder Assoc.Director Nagoya University (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
เด็กหญิงชญานุศภัฒน์ ชินนะเกิดโชค รับรางวัล (18 กย 61) ชุดที่ 3 (18 ก.ย. 2561)
เด็กหญิงชญานุศภัฒน์ ชินนะเกิดโชค รับรางวัล (18 กย 61) ชุดที่ 2 (18 ก.ย. 2561)
เด็กหญิงชญานุศภัฒน์ ชินนะเกิดโชค รับรางวัล (18 กย 61) ชุดที่ 1 (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-ฟุตบอล รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-stack รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรางวัลรวมทุกรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศ่าสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสารถ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ ภาษาไทย รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ ดนตรี-รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-ว่ายน้ำ รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-แบดมินตัน รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-วิ่ง รับรางวัล (18 กย 61) (18 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 12 ระดับ (15 กย 61) (15 ก.ย. 2561)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้แทนครู นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ได้ร่วมสวดอภิธรรมหลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ (14 กย 61) (14 ก.ย. 2561)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้แทนครู และสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมงานสวดอภิธรรมคุณพ่อของ คุณดวงสมร สุขแสนไกรศร (13 กย 61) (13 ก.ย. 2561)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ พร้อมผู้ร่วมบริหาร ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ ภ.ศิริชัย ฟอลซิก้า (11 กย 61) (13 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACSP Cup 2018 (3-7 กย 61) ชุดที่ 2 (13 ก.ย. 2561)
Welcome National Institute of Education (Singapore) Visit at ACSP (11 Sep 2018) Part 2 (11 ก.ย. 2561)
Welcome National Institute of Education (Singapore) Visit at ACSP (11 Sep 2018) Part 1 (11 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 (9 กย 61) ชุดที่ 5 (9 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 (9 กย 61) ชุดที่ 4 (9 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 (9 กย 61) ชุดที่ 3 (9 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 (9 กย 61) ชุดที่ 2 (9 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 (9 กย 61) ชุดที่ 1 (9 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพ การประชุมครูประจำ และแสดงความยินดีครูเกิดเดือน กค-สค-กย (7 กย 61) (7 ก.ย. 2561)
ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล ACSP Cup 2018 (3-7 กย 61) ชุดที่ 1 (7 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ถวยพระราชทาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ รับรางวัล ชนะเลิศ (6 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย-Stack รับรางวัล ชนะเลิศ (6 กย 61) (6 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-การแข่งขัน ครอสเวิร์ด โคราช (6 กย 61) (6 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-อัจฉริยภาพทางคณิต (6 กย 61) (6 ก.ย. 2561)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-แข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ สพฐ รับรางวัล เหรียญทอง (6 กย 61) (6 ก.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|