Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การจัดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK 1-4 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (10 เมย 64) (เมื่อวานนี้)
ประถมศึกษาปีที่ 1 One Day Trip Dream World (9 เมย 64) ชุดที่ 2 (เมื่อวานนี้)
ประถมศึกษาปีที่ 1 One Day Trip Dream World (9 เมย 64) ชุดที่ 1 (เมื่อวานนี้)
ประถมศึกษาปีที่ 3 One Day Trip Harbor Land Mega Bangna (9 เมย 64) ชุดที่ 3 (9 เม.ย. 2564)
ประถมศึกษาปีที่ 3 One Day Trip Harbor Land Mega Bangna (9 เมย 64) ชุดที่ 2 (9 เม.ย. 2564)
ประถมศึกษาปีที่ 3 One Day Trip Harbor Land Mega Bangna (9 เมย 64) ชุดที่ 1 (9 เม.ย. 2564)
บรรยาการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (8 เมย 64) (8 เม.ย. 2564)
อบรมการใช้งาน Interactive Flat Panel BenQ ให้แก่คณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 2 (7 เมย 64) (7 เม.ย. 2564)
บรรยาการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (7 เมย 64) (7 เม.ย. 2564)
2020 ICE-Health and Physical Education Subjects Workshop (5 เมย 64) (7 เม.ย. 2564)
EMS Teacher Workshop (5 เมย 64) (7 เม.ย. 2564)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (5 เมย 64) (5 เม.ย. 2564)
พิธีลงนามจัดซื้อ iPad Gen 8 128 Gb จำนวน 200 เครื่อง กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (5 เมย 64) (5 เม.ย. 2564)
บรรยาการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 เมย 64) (5 เม.ย. 2564)
2020 iPSLE EMS subjects report workshop at Chinese Centre (5 เมย.64) (5 เม.ย. 2564)
บรรยากาศ การลงทะเบียน Summer School 2020 (3 เมย 64) (3 เม.ย. 2564)
ปัจฉิม ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 เมย 64) (2 เม.ย. 2564)
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ บันทึกร่วมรับรางวัลชนะเลิศ รักการอ่าน ในโครงการประกวดมุมหนังสือ (2 เมย 64) (2 เม.ย. 2564)
ประกวด การนำเสนอคลิป Field Trip มัธยมศึกษาปีที่ 3 (2 เมย 64) (2 เม.ย. 2564)
ประกวด การนำเสนอคลิป Field Trip มัธยมศึกษาปีที่ 1 (1 เมย 64) (2 เม.ย. 2564)
ประกวด การนำเสนอคลิป Field Trip มัธยมศึกษาปีที่ 2 (2 เมย 64) (2 เม.ย. 2564)
บันทึกภาพ นักเรียนแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2564 (1 เมย.64) (1 เม.ย. 2564)
ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษา ตอนต้น เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบมาตรฐานภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-4 ณ Saint Louis Arena (1 เมย. 64) (1 เม.ย. 2564)
ประชุมสรุปงาน สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (31 มีค 64) (31 มี.ค. 2564)
อาจารย์นิเทศก์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับแบบรายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (31 มีค 64) (31 มี.ค. 2564)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเรียน Summer School 2021 ระดับมัธยมศึกษา (31 มีค 64) (31 มี.ค. 2564)
ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประกวด คลิป One Day Trip โดยมี ม.ทงอบัน ทำโยธา เป็นผู้มอบรางวัล งานลูกเสือ (30 มีค 64) (30 มี.ค. 2564)
การขอบคุณ พนักงานที่เกษียณ หมดสัญญาจ้าง ปีการศึกษา 2563 (30 มีค 64) (30 มี.ค. 2564)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมคณะกรรมการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (30 มีค 64) (30 มี.ค. 2564)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเรียน Summer School 2021 ระดับประถมศึกษา (30 มีค 64) (30 มี.ค. 2564)
วันเปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงิน ในโครงการ ACSP Summer School 2021 (29 มีค 64) (29 มี.ค. 2564)
กิจกรรม ปัจฉิม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (26 มีค 64) (27 มี.ค. 2564)
พิธีประกาศผล และมอบรางวัล โครงการประกวดวิดีโอ-Go for Real อยากปัง.. ต้องเลิกปลอม โดย บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ฟ จำกัด ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญา (26 มีค 64) (26 มี.ค. 2564)
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (26 มีค 64) ชุดที่ 3 (26 มี.ค. 2564)
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (26 มีค 64) ชุดที่ 2 (26 มี.ค. 2564)
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (26 มีค 64) ชุดที่ 1 (26 มี.ค. 2564)
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 (24 มีค 64) (25 มี.ค. 2564)
ศิลปะการ์ตูน ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โดย อ.สิทธิพร กุลวโรตตมะ-ครูอำ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (25 มีค 64) (25 มี.ค. 2564)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (25 มีค 64) ชุดที่ 2 (25 มี.ค. 2564)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (25 มีค 64) ชุดที่ 1 (25 มี.ค. 2564)
Reading Aloud and Conversation มัธยมศึกษาปีที่ 2 (25 มีค 64) (25 มี.ค. 2564)
ประชุมพนักงาน เตรียมความพร้อมวันรับลงทะเบียน เรียน Summer ปีการศึกษา 2563 และวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (25 มีค 64) (25 มี.ค. 2564)
Reading Aloud and Conversation มัธยมศึกษาปีที่ 1 (24 มีค 64) (24 มี.ค. 2564)
ประถมศึกษาปีที่ 5 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (24 มีค 64) ชุดที่ 2 (24 มี.ค. 2564)
ประถมศึกษาปีที่ 5 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (24 มีค 64) ชุดที่ 1 (24 มี.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ​ ลงนามความร่วมมือ กับ British​ Council (24​ มีค 64) (24 มี.ค. 2564)
Field Trip Day มัธยมศึกษาปีที่ 3 Sea Life Bangkok & Madame Tussauds Bangkok สยามพารากอน (24 มีค 64) ชุดที่ 2 (24 มี.ค. 2564)
Field Trip Day มัธยมศึกษาปีที่ 3 Sea Life Bangkok & Madame Tussauds Bangkok สยามพารากอน (24 มีค 64) ชุดที่ 1 (24 มี.ค. 2564)
กิจกรรม Entrepreneur 101 Appreciation Day 2021 แผนก English Program (23 มีค 64) (23 มี.ค. 2564)
พิธีการส่งลูกเสือสามัญสู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสืออัสสัมชัญสมุทรปราการ (23 มีค 64) (23 มี.ค. 2564)

 1 2 3 4  >>   >|