Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โครงการ MOU นักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ACSP กับมูลนิธิ Nacel Open Door (29 ม.ค 61) (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผู้อำนวยการ (22 พค 61) ช่วงชั้นที่ 4 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผู้อำนวยการ (22 พค 61) ช่วงชั้นที่ 2 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การประชาสัมพันธ์เลือกตั้งชมรมนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (21 พค 61) (21 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การประชาสัมพันธ์เลือกตั้งชมรมนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (18 พค 61) (21 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผู้อำนวยการ (21 พค 61) ช่วงชั้นที่ 3 (21 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผู้อำนวยการ (21 พค 61) ช่วงชั้นที่ 1 (21 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ ดนตรี (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่ม แนะแนว (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ ภาษาไทย (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ การงานพื้นฐานอาชีพ (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ พลศึกษา (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ ศิลป (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ วิทยาศา่สตร์ (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ สังคมศึกษา (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (19 พค 61) (19 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวขอบคุณคณะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน เครื่องปรับอากาศ (18 พค 61) (18 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (17 พค 61) (17 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ อบรมสัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนไทรโยค (14 พค 61) ชุดที่ 8 (15 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ อบรมสัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนไทรโยค (14 พค 61) ชุดที่ 7 (15 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ อบรมสัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนไทรโยค (14 พค 61) ชุดที่ 6 (15 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ อบรมสัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนไทรโยค (14 พค 61) ชุดที่ 5 (14 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ อบรมสัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนไทรโยค (14 พค 61) ชุดที่ 4 (13 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ครู-สวนไทรโยค (13 พค 61) ชุดที่ 3 (13 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ครู-สวนไทรโยค (13 พค 61) ชุดที่ 2 (13 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ครู-สวนไทรโยค (13 พค 61) ชุดที่ 1 (13 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม Summer Concert 2018 ประจำปีการศึกษา 2560 (4 พค 61) ชุด 3 (9 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2559-2561 (6-8 พค 61) (7 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม Summer Concert 2018 ประจำปีการศึกษา 2560 (4 พค 61) ชุด 2 (5 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม Summer Concert 2018 ประจำปีการศึกษา 2560 (4 พค 61) ชุด 1 (5 พ.ค. 2561)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้ร่วมบริหาร และคณะครู สวดอภิธรรมคุณพ่อของมิสอนัตตา แซ่ตั้ง ณ วัดสว่างอารมย์ (3 พค 61) (3 พ.ค. 2561)
เด็กหญิงชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค รองแชมป์ฟันดาบ แห่งประเทศไทย (2 พค 61) (3 พ.ค. 2561)
ประมวลภาพ พิธีบูชามิสซาและเสก-วัดน้อย "นักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์" (2 พค 61) (2 พ.ค. 2561)
บรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (27 เม.ย 60) (30 เม.ย. 2561)
บรรยากาศ กีฬาพนักงาน ครั้งที่ 5 ณ อสช.ลำปาง (30 เม.ย 60) (30 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (28-29 เมษายน 2561) ชุดที่ 5 (29 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (28-29 เมษายน 2561) ชุดที่ 4 (29 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (28-29 เมษายน 2561) ชุดที่ 3 (29 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (28-29 เมษายน 2561) ชุดที่ 2 (29 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (28-29 เมษายน 2561) ชุดที่ 1 (29 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแนะแนวการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (27 เมย 61) (29 เม.ย. 2561)
ด.ญ.กานต์สิรี ประกอบนพเก้า ป.1ห้อง8 EP ยุวฑูตจังหวัดสมุทรปราการ (29 เมย 61) (29 เม.ย. 2561)
เด็กหญิง ชญานุภัฒน์ ชินนะเกิดโชค กีฬาฟันดาบฟอล์ย หญิง U16 รายการ Thailand International MINIME Series 2018 ครั้งที่ 1 เหรียญทอง (24 เมย 61) (25 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแถลงกติกาแรลลี่ ครั้งที่ 20-2 ระหว่างวันที่ 28-29 เมย 61 (25 เมย 61) (25 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม บ้านและโรงเรียน-มัธยมศึกษาปีที่ 4 (23 เมย 61) (25 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ ชมรมถ่ายภาพ มัธยมศึกษาตอนปลาย-หอชมเมือง (20 เมย 61) (25 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ นักกรีฑา-จันทบุรี 2018 (20-22 เมย 61) (25 เม.ย. 2561)
ประมวลภาพ บรรยาพิเศษให้กับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย-TCAS (18 เมย 61) (25 เม.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|