Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (24 กย 64) (เมื่อวานนี้)
คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พบ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12-18 ปี (23 กย 64) (23 ก.ย. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยประเมิน ประเมินครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (23 กย 64) (23 ก.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ขอขอบคุณ คุณวีรศิลป์ ธาราศิลป์ นามบริษัท วีเอสเทค จำกัด ที่มอบเงินสนับสนุน กองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน โดยมี ม.นวพล แก้วภูมิแห่ รับมอบ (23 กย 64) (23 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (23 กย 64) (23 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (23 กย 64) (23 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (22 กย 64) (22 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (22 กย 64) (22 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (21 กย 64) (21 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (21 กย 64) (21 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (20 กย 64) ชุด 3 (20 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (20 กย 64) ชุด 2 (20 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (20 กย 64) ชุด 1 (20 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (20 กย 64) ชุดที่ 2 (20 ก.ย. 2564)
รับรายงานตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (20 กย 64) ชุดที่ 1 (20 ก.ย. 2564)
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 3 (19 ก.ย. 2564)
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 2 (19 ก.ย. 2564)
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 1 (19 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (17 กย 64) (17 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะครู CISCE (16 กย 64) (16 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (16 กย 64) ชุดที่ 2 (16 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (16 กย 64) ชุดที่ 1 (16 ก.ย. 2564)
การประชุมคณะกรรมการ ACSP ISTC ครั้งที่ 2 (15 กย 64) (16 ก.ย. 2564)
การประชุมแนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (16 กย 64) (16 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (15 กย 64) (15 ก.ย. 2564)
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด (14 กย 64) (14 ก.ย. 2564)
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Dio Innovation Co., Ltd.(14 กย 64) (14 ก.ย. 2564)
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Createlcom Co.,Ltd. และ Cisco (Thailand) Co., Ltd. (14 กย 64) (14 ก.ย. 2564)
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Global Technology Communication Co., Ltd. (14 กย 64) (14 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (13 กย 64) (13 ก.ย. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (10 กย 64) (10 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (10 กย 64) (10 ก.ย. 2564)
คณะครูงานนโยบายและแผน อบรมเรื่องขั้นตอนการลงแผนงาน/โครงการฯ บนโปรแกรม SWIS ผ่านระบบ VDO Conference (4 กย 64) (9 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (9 กย 64) (9 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (8 กย 64) (8 ก.ย. 2564)
แนะแนวออนไลน์ แนะนำหลักสูตร DIGITAL DESIGN & TECHNOLOGY โดยมี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่ 1. DIGITAL DESIGN 2. DIGITAL TECHNOLOGY ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ผ่าน Webex Meetings (7 กย 64) (7 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (7 กย 64) (7 ก.ย. 2564)
นายอนุกูล ณ นคร มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูทีมงานฝ่ายปกครอง (6 กย 64) (6 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (6 กย 64) (6 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (2 กย 64) (2 ก.ย. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สมุทรปราการ (2 กย 64) (2 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (1 กย 64) (1 ก.ย. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ และมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 กย 64) (1 ก.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (31 สค 64) (31 ส.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก นายเอก วงศ์อนันต์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเข้าโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (31 สค 64) (31 ส.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้มีการตรวจเช็ค ATK พนักงาน-แม่บ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.ปริ้นท์สุวรรณภูมิ เข้ามาแนะนำการใช้ ประสานงานโดย งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป (30 สค 64) (30 ส.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (30 สค 64) (30 ส.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (30 สค 64) (30 ส.ค. 2564)
งานแนะแนว จัด Update TCAS65 & Portfolio บรรยายโดย คุณธารา อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บ. โอ เอดดูเคชั้นโซน จก และ บรรณาธิการ www.Eduzones.com (28 สค 64) (28 ส.ค. 2564)
มิสอมรพรรณ ศรีสุข สอนการทำอาหาร พิซซ่าโฮมเมด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แบบออนไลน์ (27 สค 64) (27 ส.ค. 2564)

 1 2 3 4  >>   >|