Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จ.สมุทรปราการ (14 ธค 60) ชุด 1 (วันนี้)
นักเรียนกลุ่มสาระ ดนตรี รับรางวัล (15 ธค 60) (เมื่อวานนี้)
นักเรียนกลุ่มสาระ ดนตรี รับรางวัล (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-ทดสอบความสามารถทางวิชาการ รับรางวัล (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-มัธยมศึกษา รับรางวัล (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-ประถมศึกษา รับรางวัล (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา-ประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ รับรางวัล (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ รับรางวัล (15 ธค 60) (15 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรม Assembly ประถมศึกษาปีที่ 6 (12 ธค 60) (13 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ประกวดถ้ำพระแม่กุมาร และเปิดเทศกาลคริสตมาส แผนก English Program (13 ธค 60) (13 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 7 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 6 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 5 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 4 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 3 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 2 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก ปีที่ 26 ณ เขตฯ ผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ (8-11 ธค 60) ชุดที่ 1 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 3 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 2 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 1 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ พิธีเสกถ้ำพระกุมาร เนื่องในเทศกาลคริสตมาส (8 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 5 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 4 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 3 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 2 (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (7 ธค 60) ชุด 1 (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ รับรางวัล (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ-ภาษาจีน รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ แผนก English Program รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3,4 แผนก English Program รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-ช่วงชั้น 2 แผนก English Program รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์-ช่วงชั้น 1 แผนก English Program รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
นักเรียนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ รับรางวัล (7 ธค 60) (12 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ การเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (6 ธค 60) ชุดที่ 4 (7 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ การเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (6 ธค 60) ชุดที่ 3 (7 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ การเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (6 ธค 60) ชุดที่ 2 (6 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ การเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (6 ธค 60) ชุดที่ 1 (6 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมวันพ่อ รอบที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 (4 ธค 60) (5 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมวันพ่อ รอบที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 (4 ธค 60) (5 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมวันพ่อ รอบที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-4 (4 ธค 60) (5 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อ (4 ธค 60) (4 ธ.ค. 2560)
ประมวลภาพ นักเรียนสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (3 ธค 60) (3 ธ.ค. 2560)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ พบครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น (2 ธค 60) (2 ธ.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|