Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภ.พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธีฌาปนากิจ คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ (4 มิย 63) (วันนี้)
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่มพลานามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (4 มิย 63) (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (4 มิย 63) (เมื่อวานนี้)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ (2 มิย 63) (2 มิ.ย. 2563)
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมครูงานกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563 (2 มิย 63) (2 มิ.ย. 2563)
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (2 มิย 63) (2 มิ.ย. 2563)
ประมวลภาพ การจัดหาจัดซื้อ เครื่องตรวจเช็ค โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (1 มิย 63) (2 มิ.ย. 2563)
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (1 มิย 63) (2 มิ.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ได้ประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (29 พค 63) (29 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจ ม.โทนี่ วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (28 พค 63) (28 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ การทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ทั้ง 3 บริษัท (28 พค 63) (28 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (18 พค 63) (19 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (14 พค 63) (14 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ การร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของ ม.John Ritchie แผนก English Program (14 พค 63) (14 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (13 พค 63) (13 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63) (12 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (12 พค 63) (12 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู หัวหน้าระดับ งานฝ่ายปกครอง (7 พค 63) (12 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (10 เมย 63) ชุดที่ 10 (11 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (10 เมย 63) ชุดที่ 9 (11 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (10 เมย 63) ชุดที่ 8 (11 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (10 เมย 63) ชุดที่ 7 (11 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (10 เมย 63) ชุดที่ 6 (11 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (10 เมย 63) ชุดที่ 5 (11 เม.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ วังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูสวัสดิการครู ได้ประชุมร่วมหารือ สนับสนุนเงินจัดกิจกรรมหาเงินเข้ากองทุนครูฯ (9 เมย 63) (11 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education ประถมศึกษาปีที่ 6 (9 เมย 63) ชุดที่ 4 (9 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาต่างประเทศ (9 เมย 63) ชุดที่ 3 (9 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย (9 เมย 63) ชุดที่ 2 (9 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ACSP Online Education (9 เมย 63) ชุดที่ 1 (9 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู ช่วงวิกฤต Covid-19 (2 เมย 63) (2 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การผลิตสื่อการเรียน ACSP ONLINE EDUCATION (23 มีค - 3 เมย 63) (2 เม.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่ พนักงาน และแม่บ้านของโรงเรียน (30 มีค 63) (30 มี.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ดูแลการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน (26 มีค 63) (30 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าแผนก EP ประชุมครูต่างชาติ (6 มีค 63) (6 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วม กับ นักเรียนที่เข้าโครงการ สอวน. รอบ2 (6 มีค 63) (6 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2563 (5 มีค 63) (5 มี.ค. 2563)
ประมวลภาพ เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL (29 กพ 63) ก่อนพิธีการ (5 มี.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ คณะครู สอบ ในโครงการ Cambridge Assessment English-Ket Pet (27 กพ 63) (27 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (25-26 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ สรุปผลการดำเนินงานในการประชุม 4 ฝ่าย (25 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ม.วรวัฒน์ เนื้อจีน ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล และ ปลัดเทศบาลบางเมืองใหม่ ดูแลจัดภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน (25 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมครู ในโครงการ Cambridge Assessment English-Ket Pet (24 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู งานวัดผล งานวิชาการ งานกิจกรรม และ Ket Pet (21 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
นายจิรภัทร สุอังคะวาทิน มัธยมศึกษาปีที่ 4_5 รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ระดับประเทศ (9 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมแม่บ้าน และพนักงาน (22 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (21 กพ 63) (21 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ โรงเรียนได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันPM2.5 ให้กับนักเรียนทุกคน (19 กพ 63) (19 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 2 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 1 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 3 (16 ก.พ. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|