Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา-Kidzania กรุงเทพ (17 กค 61) ชุดที่ 3 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา-Kidzania กรุงเทพ (17 กค 61) ชุดที่ 2 (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา-Kidzania กรุงเทพ (17 กค 61) (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงบ่าย ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 4 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงบ่าย ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 3 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงบ่าย ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 2 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงบ่าย ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 1 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงเช้า ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 3 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงเช้า ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 2 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ช่วงเช้า ปีการศึกษา 2561 (15 กค 61) ชุดที่ 1 (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพการประชุมนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 25 เรื่องการเรียน Intensive Course (13 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรม PIA Orientation (6 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Assembly โดยนักเรียนระดั้บชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (13 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมการฝึกสมาธิและอาราธนาธรรม ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ (19 มิย 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศ Assembly ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 (6 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศ Assembly ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ บรรยากาศ Assembly ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 (5 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การบรรยายพิเศษ "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ" (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันโบว์ลิ่งทุกช่วงชั้น ปีการศึกษา 2561 (13 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การประชุมรวมคณะกรรมการห้องเรียนระดับมันธยมศึกษา (13 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (13 กค 61) (13 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การประชุมแก้ปัญหาการจราจร โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุม (12 กค 61) (12 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฝ่ายวิชาการ (12 กค 61) (12 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 แผนก English Program เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ ในโครงการ Health Care "เปิดบ้านเติมฝันสักวันจะเป็นหมอ" ณ รพ.ศิครินทร์ (10 กค 61) (10 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (9 กค 61) (10 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 12 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 11 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 10 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 9 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 8 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 7 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 6 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 5 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 4 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 3 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) พิธีเปิด (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 2 (8 ก.ค. 2561)
กิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่ง-ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (8 กค 61) รอบที่ 1 (8 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การบรรยายพิเศษ-รู้ทัน TCAS 4.0 ให้กับผู้ปกครอง มัธยมศึกษาตอนปลาย (7 กค 61) (7 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันฟุตซอล ช่วงชั้น 1 ต้านภัยสิ่งเสพติด (6 กค 61) (6 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ ประชุมครูศึกษาต่อ Lucknow (5 กค 61) (5 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Unity Camp มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (3 กค 61) (5 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Unity Camp มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (2 กค 61) (5 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Unity Camp มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (1 กค 61) (5 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ การมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันฟุตซอล ช่วงชั้น 2 ต้านภัยสิ่งเสพติด (5 กค 61) (5 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Unity Camp มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ จอมเทียน การ์เด้นท์ บีช (1-3 กค 61) ชุดที่ 2 (4 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Unity Camp มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ จอมเทียน การ์เด้นท์ บีช (1-3 กค 61) ชุดที่ 1 (4 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Homeroom ประถมศึกษาปีที่ 6 (3 กค 61) (3 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ Homeroom ประถมศึกษาปีที่ 1 (3 กค 61) (3 ก.ค. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 2-ทัศนศึกษา ฟาร์มจรเข้สามพราน (3 กค 61) ชุด 4 (3 ก.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|