Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ การประชุมของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู ช่วงวิกฤต Covid-19 (2 เมย 63) (2 เม.ย. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การผลิตสื่อการเรียน ACSP ONLINE EDUCATION (23 มีค - 3 เมย 63) (2 เม.ย. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่ พนักงาน และแม่บ้านของโรงเรียน (30 มีค 63) (30 มี.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ดูแลการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน (26 มีค 63) (30 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าแผนก EP ประชุมครูต่างชาติ (6 มีค 63) (6 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วม กับ นักเรียนที่เข้าโครงการ สอวน. รอบ2 (6 มีค 63) (6 มี.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2563 (5 มีค 63) (5 มี.ค. 2563)
ประมวลภาพ เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL (29 กพ 63) ก่อนพิธีการ (5 มี.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ คณะครู สอบ ในโครงการ Cambridge Assessment English-Ket Pet (27 กพ 63) (27 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (25-26 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ สรุปผลการดำเนินงานในการประชุม 4 ฝ่าย (25 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ม.วรวัฒน์ เนื้อจีน ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล และ ปลัดเทศบาลบางเมืองใหม่ ดูแลจัดภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน (25 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมครู ในโครงการ Cambridge Assessment English-Ket Pet (24 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู งานวัดผล งานวิชาการ งานกิจกรรม และ Ket Pet (21 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
นายจิรภัทร สุอังคะวาทิน มัธยมศึกษาปีที่ 4_5 รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ระดับประเทศ (9 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมแม่บ้าน และพนักงาน (22 กพ 63) (25 ก.พ. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (21 กพ 63) (21 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ โรงเรียนได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันPM2.5 ให้กับนักเรียนทุกคน (19 กพ 63) (19 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 2 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 1 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 3 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 2 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบรางวัลเรียนดี และเชิดชูเกียรติ-ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (16 กพ 63) ชุดที่ 1 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (15-16 กพ 63) ชุดที่ 3 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (15-16 กพ 63) ชุดที่ 2 (16 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (15-16 กพ 63) ชุดที่ 1 (15 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ พิธีจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 3526 ประจำปีการศึกษา 2562 (13 กพ 63) ชุดที่ 6 (14 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ พิธีจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 3526 ประจำปีการศึกษา 2562 (13 กพ 63) ชุดที่ 5 (14 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ พิธีจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 3526 ประจำปีการศึกษา 2562 (13 กพ 63) ชุดที่ 4 (14 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ พิธีจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 3526 ประจำปีการศึกษา 2562 (13 กพ 63) ชุดที่ 3 (14 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ พิธีจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 3526 ประจำปีการศึกษา 2562 (13 กพ 63) ชุดที่ 2 (14 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ พิธีจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 3526 ประจำปีการศึกษา 2562 (13 กพ 63) ชุดที่ 1 (14 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 26 ปีการศึกษา 2562 (12 กพ 63) ชุดที่ 2 (12 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 26 ปีการศึกษา 2562 (12 กพ 63) ชุดที่ 1 (12 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบห้องเรียนแบบอย่าง และห้องเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุ ระดับมัธยมศึกษา (12 กพ 63) (12 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 10-2 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 10-1 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การศึกษาดูงานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างชมชนปลอดคอร์รับชั่น (11 กพ 63) (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ การมอบห้องเรียนแบบอย่าง และห้องเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุ ระดับประถมศึกษา (11 กพ 63) (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 9 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 8 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 7 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 6-2 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 6-1 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 5 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 4 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 3 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 2 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (7 กพ 63) ชุดที่ 1 (11 ก.พ. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (6 กพ 63) ชุดที่ 18 (10 ก.พ. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|