Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 10 (16 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 9 (16 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 8 (16 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 7 (16 พ.ย. 2561)
Welcome Bro.John Joseph Pannarakunnel , จาก Tanzania Africa (15 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 6 (15 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 5 (15 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 4 (14 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 3 (14 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 2 (14 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม (14-16 พย 61) ชุดที่ 1 (14 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 8 (13 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 7 (13 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 6 (13 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 5 (13 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 4 (13 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 3 (13 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 2 (12 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือบ้านบึง ชลบุรี (12-13 พย 61) ชุดที่ 1 (12 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ Thank you Party for Sportsman (9 พย 61) (9 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับประถมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 5 (9 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับประถมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 4 (9 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับประถมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 3 (9 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับประถมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 2 (9 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับประถมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 1 (9 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับมัธยมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 4 (8 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับมัธยมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 3 (8 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับมัธยมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 2 (8 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน-ระดับมัธยมศึกษา ประัจำปีการศึกษา 2561 (8 พย 61) ชุดที่ 1 (8 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ งานสวดอภิธรรม ม.คล้อย วันเจียม (7 พย 61) (7 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมคณะกรรมการบริหาร วางแผนพัฒนางาน (6 พย 61) (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 7 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 6 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 5 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 4 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 3 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 2 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันประกวด ACSP Cheer Leader ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ตค 61) ชุด 1 (6 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การมอบเหรียญรางวัล กีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 (2 พย 61) (2 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ ACSP ENGLISH WEEK 2018 By English Program (1 พย 61) (2 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การมอบเหรียญรางวัล กีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 (1 พย 61) (1 พ.ย. 2561)
ประมวลภาพ การจัดเตรียมนักกีฬา กองเชียร์ ในกีฬาสีประจำปี 2561 (31 ตค 61) (31 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ สนับสนุนการลอกท่อ ภายในโรงเรียนฯ และชุมชนทิพวัล 1 กับ ผู้ใหญ่คัมภีร์ (31 ตค 61) (31 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม Halloween 2018 EP (31 ตค 61) ชุด 2 (31 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม Halloween 2018 EP (31 ตค 61) ชุด 1 (31 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ การเตรียมตัวเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (30 ตค 61) (30 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาสีภายใน-ว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 (30 ตค 61) ชุด 5 (30 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาสีภายใน-ว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 (30 ตค 61) ชุด 4 (30 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาสีภายใน-ว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 (30 ตค 61) ชุด 3 (30 ต.ค. 2561)
ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาสีภายใน-ว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 (30 ตค 61) ชุด 2 (30 ต.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|