Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การเลือกตั้งสภานักaเรียนa ประจำปีการศีกษาa 2563 (6 สค 63) (7 ส.ค. 2563)
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 สค 63) กลุ่มที่ 2 (6 ส.ค. 2563)
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63) (5 ส.ค. 2563)
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63) กลุ่มที่ 1 (5 ส.ค. 2563)
ประมวลภาพ การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (3 สค 63) (3 ส.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (2 สค 63) (3 ส.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (2 สค 63) (3 ส.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (1 สค 63) (2 ส.ค. 2563)
ACSP Online Open House ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 สค 63) (2 ส.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (31 กค 63) (31 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้โอวาท ชมเชย และขอบคุณ คณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกรีฑา จังหวัดจันทบุรี (31 กค 63) (31 ก.ค. 2563)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 3 ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น (31 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง จากชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ (30 กค 63) (30 ก.ค. 2563)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น (30 ก.ค. 2563)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 1 ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (30 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ คณะครูได้แจกเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ จำนวน จำนวน 4,547 หลอด (22 กค 63) (29 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ ประชุม QMC ครูผู้สอน EMS ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (MLP) (29 กค 63) (29 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ สรุปผลการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 (29 กค 30) (29 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ มอบธงห้องเรียนดีเด่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (29 กค 63) (29 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (29 กค 63) (29 ก.ค. 2563)
ACSP The Force Awakens Team รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับการสัมภาษณ์จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ใน “สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ “ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 กค 63) (28 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ คณะผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกับกิจกรรมคณะลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กค 63) (28 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้กำลังใจ กับ นักกรีฑา เพื่อเข้าแข่งขัน มหกรรมกรีฑา จ.จันทบุรี (23 กค 63) (25 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (24 กค 63) (24 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (23 กค 63) (23 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ (23 กค 63) (23 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ (23 กค 63) (23 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้พบและให้กำลังใจกับคุณครูและตัวแทนนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน)ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน (22 กค 63) (22 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ iPSLE ฝ่ายวิชาการ (21 กค 63) (21 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมจัดซื้อ จอ BenQ (21 กค 63) (21 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมของทีมงานรับน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (21 กค 63) (21 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (21 กค 63) (21 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 (20 กค 63) (20 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง 73 ปี นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63) (20 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีสดุดี และเสก รูปปั้น นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63) (20 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (19 กค 63) (19 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (18 กค 63) (19 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครูวาระพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (17 กค 63) (17 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้การปฐมนิเทศ ชมรมถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63) (17 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมพนักงาน โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ชุุดที่ 1 (17 กค 63) (17 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ บันทึกภาพนักเรียนหน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63) (17 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย งานบริหาร 3 ฝ่าย (14 กค 63) (17 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (16 กค 63) (16 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2563 (16 กค 63) (16 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ สังกัดฝ่ายวิชาการ (15 กค 63) (15 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การลงนามจัดซื้อ iMac ระหว่าง ACSP & SPVI (14 กค 63) (14 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้งาน Cisco WebEx (14 กค 63) (14 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ การลงนามสัญญา การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ บริษัท KSC (14 กค 63) (14 ก.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63) (14 ก.ค. 2563)
ประมวลภาพ บรรยากาศ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาโรงเรียนฯ ผ่านกระบวนการคัดกรอง (14 กค 63) (14 ก.ค. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|