Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

09-ประมวลภาพ กีฬาครูสัมพันธ์ วันหนึ่งเดียว (16 มีค 61) (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพ การประกาศผลการเรียน และรับหนังสือเรียน (16 มีค 61) (16 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ การประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (16 มีค 61) (16 มี.ค. 2561)
ประมวลภาค ครูแผนก English Program อบรม IPad (14 มีค 61) (14 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ การอบรมสื่อการสอนครูภาษาต่างประเทศ (14 มีค 61) (14 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ คณะครู และบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำเสียชีวิต (14 มีค 61) (14 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ การประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 (12 มีค 61) (14 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (10-11 มีนาคม 2561) ชุดที่ 5 (12 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (10-11 มีนาคม 2561) ชุดที่ 4 (11 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (10-11 มีนาคม 2561) ชุดที่ 3 (11 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (10-11 มีนาคม 2561) ชุดที่ 2 (11 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ กิจกรรม ACSP Family Rally ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ - ชะอำ (10-11 มีนาคม 2561) ชุดที่ 1 (10 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 5 (8 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 4 (8 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 3 (8 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 2 (8 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 1 (8 มี.ค. 2561)
การอบรมพนักงานหัวข้อ"ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่าที่เปลี่ยนแปลง" (8 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ชุดที่ 2 (7 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ชุดที่ 1 (7 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 3 (7 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 2 (7 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 1 (7 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 3 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 2 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 1 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 6 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 5 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 4 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 3 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 4 (6 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 2 (5 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครนายก ชุดที่ 1 (5 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 1 (5 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 3 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 2 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 1 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 4 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 3 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 2 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (4-6 มีค 61) ชุดที่ 1 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรีม่า พัทยา ชลบุรี (4-6 มีค 61) ชุดที่ 5 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรีม่า พัทยา ชลบุรี (4-6 มีค 61) ชุดที่ 4 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรีม่า พัทยา ชลบุรี (4-6 มีค 61) ชุดที่ 3 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรีม่า พัทยา ชลบุรี (4-6 มีค 61) ชุดที่ 2 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พรีม่า พัทยา ชลบุรี (4-6 มีค 61) ชุดที่ 1 (4 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ค่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3 มีค 61) (3 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ในทุกระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (3 มีค 61) (3 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ การปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ในทุกระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (3 มีค 61) (3 มี.ค. 2561)
ประมวลภาพ ผู้อำนวยการ มอบของขวัญให้กับคณะครู ที่เกิดเดือน กพ-เมย (2 มีค 61) (3 มี.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|