Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประมวลภาพ กิจกรรม Summer ภาคบ่าย-ประถมศึกษา (20 มีค 62) (20 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ วันแรกของการเปิดเรียน Summer แผนก English Program (20 มีค 62) (20 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ การเรียนการสอน Summer ในห้องเรียน (20 มีค 62) (20 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ บรรยากาศ วันแรกของการเปิดเรียน Summer 62 ปีการศึกษา 2562 (20 มีค 62) (20 มี.ค. 2562)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ คณะครูโภชนาการ นักการ และแม่บ้าน ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (20 มีค 62) ชุดที่ 2 (20 มี.ค. 2562)
ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ คณะครูโภชนาการ นักการ และแม่บ้าน ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (20 มีค 62) ชุดที่ 1 (20 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 8 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 7 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 6 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 5 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 4 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 3 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 2 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 กรุงเทพฯ-ชะอำ ชุดที่ 1 (16 มีค 62) (16 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียน ในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา (13 มีค 62) (13 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ การประชุมพนักงาน เพื่อทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (12 มีค 62) (12 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบเข้าคัดเลือก นักเรียนใหม่ ระหว่างชั้น (11 มีค 62) (11 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2562 (11 มีค 62) (11 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 8 (11 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 7 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 6 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 5 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 4 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 3 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 2 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ กิจกรรมแรลลี่ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 กรุงเทพฯ-ชะอำ (9 มีค 62) ชุดที่ 1 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ตะนาวศรี & ครีดไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (3-5 มีค 62) ชุดที่ 2 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ตะนาวศรี & ครีดไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (3-5 มีค 62) ชุดที่ 1 (9 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท (3-5 มีค 62) ชุดที่ 5 (8 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท (3-5 มีค 62) ชุดที่ 4 (8 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท (3-5 มีค 62) ชุดที่ 3 (8 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท (3-5 มีค 62) ชุดที่ 2 (8 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท (3-5 มีค 62) ชุดที่ 1 (8 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ การอบรมพนักงานร้านอาหาร เรื่องงานสุขภิบาลอาหาร และเทคนิคการทำอาหาร (8 มีค 62) (8 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 7 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 6 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 5 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 4 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 3 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 2 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม (3-5 มีค 62) ชุดที่ 1 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3-5 มีค 62) ชุดที่ 3 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3-5 มีค 62) ชุดที่ 2 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3-5 มีค 62) ชุดที่ 1 (7 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ การสอบนอกเวลาปกติ เนื่องจากนักเรียนป่วยช่วงสอบ ประจำปีการศึกษา 2561 (6 มีค 62) (6 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (6 มีค 62) (6 มี.ค. 2562)
ท่านประธานมูลนิธิ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าพบภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ (6 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา (3-5 มีค 62) ชุดที่ 7 (6 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา (3-5 มีค 62) ชุดที่ 6 (6 มี.ค. 2562)
ประมวลภาพ ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา (3-5 มีค 62) ชุดที่ 5 (5 มี.ค. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|