อัลบัมภาพที่ 9441    ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้มีการตรวจเช็ค ATK พนักงาน-แม่บ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.ปริ้นท์สุวรรณภูมิ เข้ามาแนะนำการใช้ ประสานงานโดย งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป (30 สค 64) ( งานอนามัย )
<< Back Next >>