อัลบัมภาพที่ 9486    คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พบ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12-18 ปี (23 กย 64) (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
อัลบัมภาพที่ 9471    สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>