อัลบัมภาพที่ 9071    ประชุมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ACSP (น้องส่งพี่) และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (11 มีค 64) (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป )
อัลบัมภาพที่ 8990    พนักงานทำความสะอาดห้องต่างๆ ก่อนเปิดการเรียนหลังช่วงโควิด-19 (27 มค 64) (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>