อัลบัมภาพที่ 8990    พนักงานทำความสะอาดห้องต่างๆ ก่อนเปิดการเรียนหลังช่วงโควิด-19 (27 มค 64) (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 8934    Big Cleaning ก่อนที่คณะครู จะเปิดเรียน Online (2 มค 64) (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>