อัลบัมภาพที่ 8667    รพ.เปาโล มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (28 กย 63) ชุดที่ 1 ( งานอนามัย )
อัลบัมภาพที่ 8666    รพ.เปาโล มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (28 กย 63) ชุดที่ 1 ( งานอนามัย )
<< Back Next >>