อัลบัมภาพที่ 8695    พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ-รัชกาลที่ 9 (9 ตค 63) (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 8580    ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกให้กับทีมพยาบาล รพ.เปาโล สมุทรปราการ (11 สค 63) (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>