อัลบัมภาพที่ 8503    ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองร่างกาย เพื่อนำสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63) (งานรักษาดินแดน)
อัลบัมภาพที่ 8500    ประมวลภาพ บรรยากาศ การวัดตัวชุดลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 งานลูกเสือ (8 กค 63) (งานลูกเสือ)
<< Back Next >>