อัลบัมภาพที่ 8700    เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 Thailand Kids Golf Championship 2020-2021 Match1st ชนะเลิศ Girls 9-10 ปี และ Winner Overall Ranking 2020-2021 (งานกิจกรรมEnglish Program)
อัลบัมภาพที่ 8607    แข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming New Normal ณ ศูนย์ฝึกกีฬากระทรวงกลาโหม (30 สค 63) (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา English Program )
<< Back Next >>