อัลบัมภาพที่ 8898    ACSP Anti Corruption Day (14 ธค 63) ชุดที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
อัลบัมภาพที่ 8896    โครงการฝึกอบรมแกนนำช่อสะอาดต้านทุจริต "นักเรียนวัยใส ต่อต้านการทุจริต" (14 ธค 63) (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>