อัลบัมภาพที่ 8749    เด็กหญิง ชยุตรา ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 และ เด็กชาย ยันตี ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทชาย และ หญิง รายการ Super C Chef Run Minimarathon 2 (26 ตค 63) (งานปกครองระดับชั้น)
อัลบัมภาพที่ 8748    เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ป.3/8 ร่วมการแข่งขัน รายการ True Singha Junior Golf Championship tour 2020 รับรางวัล Position.1st Runner up Class. GE (23-25 ตค 63) (งานปกครองระดับชั้น)
<< Back Next >>