อัลบัมภาพที่ 8939    ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครอง ในทุกระดับชั้น ก่อนเปิดเรียน ออนไลน์ โดยใช้ Patform Cisco Webex (5 มค 64) ชุดที่ 2 (งานปกครองระดับชั้น)
อัลบัมภาพที่ 8938    ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครอง ในทุกระดับชั้น ก่อนเปิดเรียน ออนไลน์ โดยใช้ Patform Cisco Webex (5 มค 64) ชุดที่ 1 (งานปกครองระดับชั้น)
<< Back Next >>