อัลบัมภาพที่ 9159    พิธีลงนามจัดซื้อ iPad Gen 8 128 Gb จำนวน 200 เครื่อง กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (5 เมย 64) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 9156    บรรยากาศ การลงทะเบียน Summer School 2020 (3 เมย 64) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>