อัลบัมภาพที่ 9164    อบรมการใช้งาน Interactive Flat Panel BenQ ให้แก่คณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 2 (7 เมย 64) (งานวิทยสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 9160    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (5 เมย 64) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>