อัลบัมภาพที่ 8505    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมต้อนรับคณะผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (11 กค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8504    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>